Główny inspektorat ochrony środowiska
Nowe publikacje dot. zanieczyszczenia powietrza rtęcią oraz dot. składu pyłu PM10 i PM2,5, depozycji metali ciężkich i WWA


Zachęcamy do zapoznania się z nowymi raportami opublikowanymi przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska:

- „Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach monitoringu tła regionalnego w Polsce w zakresie składu pyłu PM10 i PM2,5 oraz depozycji metali ciężkich i WWA w 2021 roku” dotycząca zanieczyszczenia powietrza na obszarach pozamiejskich, tzw. obszarach tła regionalnego w Polsce. Raport  jest poświęcony ocenie zanieczyszczenia powietrza zanieczyszczeniami zawartymi w pyle zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz depozycji całkowitej metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Zawiera on analizę wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2021 roku na tle wyników z wielolecia, jak również ocenę sytuacji w Polsce na tle Europy;

- „Ocena zanieczyszczenia powietrza rtęcią na stacjach tła regionalnego w Polsce za 2021 rok”, dotycząca zanieczyszczenia powietrza rtęcią na obszarach pozamiejskich, tzw. obszarach tła regionalnego w Polsce.  Raport zawiera analizę wyników pomiarów przeprowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2021 roku na tle wyników z wielolecia, jak również ocenę sytuacji w Polsce na tle Europy;

Raporty są dostępne jako pliki do pobrania na dole strony oraz na podstronie portalu "Jakość Powietrza" w zakładce Regionalne tło zanieczyszczeń  - Program UE – Stacje pomiarowe, pod mapą.
Zapraszamy do lektury.