Główny inspektorat ochrony środowiska
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu...

 

W dniu 25 listopada 2022 r. w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2430).

Rozporządzenie to zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji.

Zmiana rozporządzenia jest związana ze zmianą przepisów dotyczących  strefy, określonych w ustawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, na potrzeby ocen jakości powietrza  i zarządzenia ochroną powietrza w Polsce. Zmiany demograficzne, skutkują utratą przez niektóre miasta statusu miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców (np. Legnica, Kalisz), stąd potrzeba zmiany przepisów ustawy oraz rozporządzenia wydanego na podstawie art. 86a ust. 1.

Ponadto w nowym rozporządzeniu zmianie ulegają załączniki nr 1 i 2. W załącznikach nie ma już przepisów, na podstawie których wyznaczane były wartości wskaźnika średniego narażenia dla miast i aglomeracji oraz wartości krajowego wskaźnika średniego narażenia dla lat 2012, 2011 i 2010.