Główny inspektorat ochrony środowiska
Raport syntetyczny ze stacji EMEP w Polsce za 2021 rok – nowa publikacja na portalu Jakość Powietrza


Zachęcamy Państwa do zapoznania się z kolejnym raportem dotyczącym monitoringu tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce.

Raport "Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce dla potrzeb EMEP, GAW/ WMO i Komisji Europejskiej. Raport syntetyczny za 2021 r." dotyczy wyników pomiarów zanieczyszczenia atmosfery na stacjach tła regionalnego w Polsce w 2021 roku na tle wyników z wielolecia 1994 – 2020, uzupełnionych oceną sytuacji w Polsce na tle Europy. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań prowadzonych na wszystkich polskich stacjach sieci EMEP i GAW/WMO (w Łebie, Puszczy Boreckiej, Jarczewie i na Śnieżce) oraz badań prowadzonych na stacji stowarzyszonej z EMEP (stacja Zielonka) w ramach monitoringu realizowanego na potrzeby tych sieci, jak również dla Komisji Europejskiej.

Monitoring tła zanieczyszczenia atmosfery w Polsce ma na celu wypełnienie jednego ze zobowiązań Polski wynikających z „Konwencji w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości” oraz Protokołu do tej Konwencji w sprawie finansowania Europejskiego Programu Monitoringu i Ewaluacji (EMEP - European Monitoring and Evaluation Programme), związanego z dostarczaniem informacji o stężeniach i strumieniach wybranych zanieczyszczeń docierających do podłoża.

Raport jest dostępny na podstronie portalu "Jakość Powietrza" w zakładce Regionalne tło zanieczyszczeń  - Program EMEP – Stacje pomiarowe jako plik do pobrania pod mapą.