Główny inspektorat ochrony środowiska
Szkolenie w zakresie wdrażania systemu zapewnienia jakości i kontroli jakości dla pomiarów depozycji z udziałem przedstawicieli NILU

 

W dniach 24-25 maja odbyło się szkolenie realizowane w ramach zadania pt. „Koncepcja uruchomienia systemu zapewnienia jakości/ kontroli jakości (QA/QC) do pomiarów depozycji wraz z przeszkoleniem pracowników GIOŚ”. Szkolenie to zorganizowane zostało w ramach projektu   „Wzmocnienie oceny depozycji atmosferycznej w Polsce w oparciu  o doświadczenia norweskie”.  

Delegacji z Norwegii przewodniczyła Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), która jest jednocześnie kierownikiem projektu po stronie norweskiej.

W spotkaniu uczestniczył także I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk, która zwróciła szczególną uwagę na współpracę i wymianę doświadczeń "Wzmacniamy kolejne obszary oceny jakości powietrza, tym razem w zakresie depozycji atmosferycznej. Jesteśmy przekonani, że wymiana doświadczeń z partnerem norweskim pozwoli na dalsze udoskonalenie metodyk pomiarowych" - powiedziała Magda Gosk.

I Zastępca Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Magda Gosk witajaca uczestników

 

W ramach projektu tworzony jest nowy system pomiarów i ocen oraz prezentowania informacji o depozycji zanieczyszczeń powietrza. System ten będzie kompleksowym źródłem informacji o depozycji zanieczyszczeń zapewniającym dane zarówno na potrzeby krajowe jak i konwencji międzynarodowych. Będzie on m.in. źródłem informacji na potrzeby gospodarowania wodami, czy badania wpływu składu chemicznego opadów na ekosystemy. W celu zapewnienia wiarygodnych informacji o depozycji zanieczyszczeń atmosferycznych bardzo istotnym elementem projektu są prace związane z opracowaniem procedur zapewnienia  jakości/ kontroli jakości w pomiarach depozycji i szkolenie poświęcone było tej tematyce.

 

Tomasz Frączkowski - Kierownik KLR ds jakości powietrza przedstawiający swoją prezentację

 

W szkoleniu, poza pracownikami GIOŚ, udział wzięli przedstawiciele partnera norweskiego projektu, reprezentowanego przez zespół Norweskiego Instytutu Badań Powietrza (NILU), oraz przedstawiciele instytucji zaangażowanych w pomiary depozycji: Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz przedstawiciele instytucji prowadzących badania w ramach Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego.

Cristina Guerreiro, Dyrektor ds. Naukowych Norweskiego Instytutu Badań Powietrza prezentująca swoje wystąpienie

 

Szkolenie poprzedzone było wizytą gości z Norweskiego Instytutu Badań Powietrza w Centralnym Laboratorium Badawczym GIOŚ – Oddział w Warszawie, gdzie mogli się oni zapoznać z zakresem prowadzonych tam badań oraz wymienić doświadczenia związane z prowadzeniem analiz chemicznych na potrzeby monitoringu jakości powietrza oraz innych komponentów środowiska.

Uczestnicy w siedzibie CLB na tle sprzętu

 

Logotyp MFEOG

 

 

Projekt, w ramach którego odbyło się szkolenie, jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” obszaru „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków”.