Główny inspektorat ochrony środowiska
Zmiana adresu siedziby Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie

 

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. nastąpi zmiana adresu siedziby Regionalnego Wydziału Monitoringu Środowiska w Krakowie z dotychczasowej przy ul. Juliana Dunajewskiego 6/11, na:

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Krakowie, ul. Westerplatte 18, 31-033 Kraków.