Główny inspektorat ochrony środowiska
Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wskaźnika średniego narażenia na pył PM2,5 w dużych miastach i aglomeracjach


W dniu 6 września 2023 r. w Monitorze Polskim  zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 18 sierpnia 2023 r. zawierające: 

·         wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia na pył zawieszony PM2,5 obliczona dla roku 2022 przekroczyła wartość pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3),

·         wykaz miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego narażenia a pył zawieszony PM2,5 obliczona dla roku 2022 nie przekroczyła wartości pułapu stężenia ekspozycji (20 µg/m3).

Krajowy wskaźnik średniego narażenia na pył PM2,5 dla roku 2022 wynosi 16 µg/m3.

Więcej informacji o badaniach zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5, pod kątem monitorowania wskaźników średniego narażenia, znajduje sie w Menu  w zakładce Narażenie na pył PM2,5".