Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 12 września w sprawie aktualnej i prognozowanej jakości powietrza w Polsce

 

Ostatnie dni charakteryzowały się bardzo wysokimi temperaturami, brakiem opadów i niską prędkością wiatru. Takie warunki meteorologiczne przyczyniły się do występowania epizodów wysokich stężeń ozonu (O3) przy powierzchni ziemi. Podwyższone, lokalnie wysokie stężenia ozonu utrzymywały się w godzinach popołudniowych w centralnej i zachodniej Polsce. Na stacji pomiarowej w Szczecinie przy ul. Andrzejewskiego odnotowano przekroczenia poziomu informowania społeczeństwa o ryzyku wystąpienia poziomu alarmowego dla ozonu (180 µg/m3), o czym informowano w komunikatach publikowanych na regionalnej podstronie portalu Jakości Powietrza woj. zachodniopomorskiego, pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/rwms/16/overruns/0.

Warunki meteorologiczne sprzyjające występowaniu wysokich stężeń ozonu będą utrzymywały się na terenie centralnej, zachodniej i południowej Polski również w dniu dzisiejszym (12 września).

Mapa prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem na 12 września - najwyższe wartości w cetrealnej i zachodniej Polsce

Mapa prezentująca prognozę maksymalnego stężenia jednogodzinnego ozonu na dzień 12 września, opracowana przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution

 

W godzinach wieczornych na obszar północno-zachodniej Polski zacznie oddziaływać strefa zbieżności wiatru poprzedzająca chłodny front atmosferyczny przynoszący zmianę pogody. Według prognoz Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, podwyższone stężenia ozonu mogą utrzymywać się jeszcze w dniu jutrzejszym (13 września) w południowo-wschodniej Polsce.

Ozon troposferyczny, powstający przy powierzchni ziemi, jest zanieczyszczeniem wtórnym. Powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków organicznych w atmosferze. Reakcje te przyspiesza wysoka temperatura powietrza. Wysokie stężenia ozonu mogą wpływać negatywnie na stan zdrowia, a szczególnie narażone są osoby starsze, małe dzieci oraz astmatycy. Osoby z grup wrażliwych powinny unikać dłuższych wyjść na zewnątrz, pozostałe osoby powinny je ograniczyć.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji o aktualnym stanie jakości powietrza na portalu „Jakość powietrza” oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”. Prognozy zanieczyszczenia powietrza, prezentowane dla obszaru całej Polski w odniesieniu do ozonu (O3), pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2), prezentowane są w module Prognozy zanieczyszczeń powietrza portalu oraz w aplikacji mobilnej „Jakość Powietrza w Polsce”.