Główny inspektorat ochrony środowiska
22 września – Światowy Dzień Bez Samochodu

Autobus komunikacji miejskiej na tle pałacu kultury w Warszawie
W wielu krajach na świecie 22 września jest tzw. „Dniem bez samochodu”.

Jest to inicjatywa mająca na celu kreowanie postaw proekologicznych, wybór alternatywnych w stosunku do komunikacji indywidualnej środków transportu. W wielu miejscach w Polsce zachętą do zmiany są obowiązujące tego dnia darmowe bilety na koleje regionalne oraz autobusy i tramwaje.

Dlaczego warto przyłączyć się do tej akcji?

Promowanie transportu zbiorowego, rowerowego, czy też pieszego, przyczynia się do poprawy jakości powietrza oraz ograniczania hałasu w miastach.

Zgodnie z wynikami wieloletnich pomiarów jakości powietrza prowadzonych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, stężenia zanieczyszczeń powietrza takich jak tlenki azotu (NOX) czy pyły zwieszone są szczególnie wysokie wzdłuż dróg. Jest to spowodowane emisją NOX z silników samochodowych, zwłaszcza pojazdów z silnikiem Diesla. Przejeżdżające samochody są jednocześnie przyczyną powstawania zjawiska tzw. wtórnego unosu zanieczyszczeń pyłowych, czyli dostawania się ponownie do atmosfery cząstek pyłu zalegających na drodze. Zanieczyszczenia transportowe pochodzą również ze ścierania się nawierzchni dróg, tarcz i klocków hamulcowych.

Zmniejszanie ruchu pojazdów, a także zmniejszanie ich emisyjności sprzyja poprawie jakości powietrza zwłaszcza w miastach, dlatego zachęcamy nie tylko do przyłączenia się do akcji 22 września, ale również do częstszego korzystania z transportu publicznego lub roweru w codziennych wyborach.