Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach monitoringu tła regionalnego w Polsce w 2022r. w zakresie składu pyłu PM10 i PM2,5 oraz depozycji metali ciężkich i WWA

 

Krajobraz mazowiecki z widokiem na rzekę i lasZachęcamy do zapoznania się z nowym raportem opublikowanym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

„Ocena zanieczyszczenia powietrza na stacjach monitoringu tła regionalnego w Polsce w roku 2022 w zakresie składu pyłu PM10 i PM2,5 oraz depozycji metali ciężkich i WWA” dotycząca zanieczyszczenia powietrza na obszarach pozamiejskich, tzw. obszarach tła regionalnego w Polsce. Raport  jest poświęcony ocenie zanieczyszczenia powietrza zanieczyszczeniami zawartymi w pyle zawieszonym PM10 i PM2,5 oraz depozycji całkowitej metali ciężkich i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Zawiera on analizę wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w 2022 roku na tle wyników z wielolecia, jak również ocenę sytuacji w Polsce na tle Europy.

Raport jest dostępny jako plik do pobrania na podstronie portalu "Jakość Powietrza" w zakładce Regionalne tło zanieczyszczeń  - Program UE – Stacje pomiarowe, pod mapą oraz w Publikacjach.

Zapraszamy do lektury.