Główny inspektorat ochrony środowiska
Stacja monitoringu powietrza w Połańcu uruchomiona po modernizacji

Stacja monitoringu powietrza w Połańcu23 października w Połańcu, w województwie świętokrzyskim, otwarto zmodernizowaną stację monitoringu powietrza. Nowoczesna stacja będzie monitorowała poziom czterech najistotniejszych zanieczyszczeń: dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5. W 2024 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przejmie obsługę techniczną stacji oraz będzie pełnić nadzór merytoryczny nad uzyskiwanymi wynikami pomiarów.

Efektem dobrej współpracy pomiędzy zarządem Elektrowni Połaniec i GIOŚ jest dzisiejsze uruchomienie nowej stacji pomiarów jakości powietrza w Połańcu. Stacja ta dzięki nowoczesnym urządzeniom zakupionych przez elektrownie i profesjonalnej obsłudze GIOŚ będzie kompleksowym i wiarygodnym źródłem informacji o jakości powietrza w mieście i regionie - powiedziała Barbara Toczko, Zastępca Dyrektora Departamentu Monitoringu Środowiska w GIOŚ, podczas uroczystości otwarcia stacji.

W województwie świętokrzyskim działa obecnie 15 stacji monitoringu powietrza, natomiast w całej Polsce jest ich 288. Modernizacja stacji w Połańcu umożliwi kontynuację wieloletnich badań stanu powietrza w Połańcu w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.

Stacja monitoringu jakości powietrza w Połańcu w latach 2011-2022

Stację monitoringu jakości powietrza w Połańcu otwarto w 2011 roku, a rok później włączono do Państwowego Monitoringu Środowiska. Kupiła ją wtedy Elektrownia Połaniec (wówczas GDF SUEZ Energia Polska S.A.) – jeden z największych zakładów w południowo-wschodniej Polsce. W latach 2012-2018 pracę stacji nadzorował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, a od 2019 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

W latach 2012-2022 r. na stacji w Połańcu uzyskano łącznie ponad 480 tys. 1-godzinnych wyników zanieczyszczeń powietrza. Praca mierników w trybie ciągłym, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, wpłynęła na ich techniczne wyeksploatowanie. Dlatego w 2022 roku, Zarząd Enea Elektrowni Połaniec S.A., uwzględniając rekomendację GIOŚ, podjął decyzję o modernizacji stacji. Aby unowocześnić system zakupiono nowe urządzenia do pomiarów zanieczyszczeń powietrza i parametrów meteorologicznych oraz kontener pomiarowy. Stacja w Połańcu spełnia obecnie wszystkie standardy i wymogi obowiązującego prawa w zakresie referencyjnych metodyk prowadzenia pomiarów. 

Stacja znajduje się w centralnej części miasta na terenie Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK "Jędrusie" przy ul. Ruszczańskiej 23.  Od momentu powstania wśród okolicznych mieszkańców pełni rolę informacyjno-edukacyjną. Wyniki pomiarów powietrza, aktualizowane co godzinę, są dostępne w czasie rzeczywistym na portalu www GIOŚ Jakość powietrza w Polsce oraz na urządzeniach mobilnych. Na naszej stronie internetowej zamieszczamy również trzydniowe prognozy jakości powietrza.

Przypomnijmy, że w 2022 r. Wspólnotowe Centrum Badawcze Komisji Europejskiej uznało, że laboratorium GIOŚ jest najlepsze w badaniach pyłu zawieszonego w Europie.