Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 29.02.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

 

Informujemy, że w związku ze zbliżającymi się w kierunku Polski masami powietrza  niosącymi ze sobą pył znad Sahary, w ciągu najbliższych dni, tj. 1 i 2 marca mogą wystąpić podwyższone stężenia pyłu drobnego. Napływ ten może być zauważalny w wynikach pomiarów pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) najwyższe prognozowane stężenia pyłu pochodzenia saharyjskiego w Polsce mają wystąpić w dniu 1 marca br. i będą przemieszczać się z południa, przez centrum, na północ kraju.

Szczegółowe mapy przemieszczania chmury niosącej pył znad Sahary dostępne w serwisie CAMS zestawiono poniżej.

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 21:00 UTC 29 lutego

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 21:00 UTC 29 lutego br. (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202402292100)

 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 06:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 12:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 06:00 UTC (mapa powyżej) i 12:00 UTC (mapa poniżej) 01 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403010600)

 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 15:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 21:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 15:00 UTC (mapa powyżej) i 21:00 UTC (mapa poniżej) 01 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403012100)

 

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 03:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 12:00 UTC

Prognozowany rozkład stężeń pyłów zawieszonych na godz. 03:00 UTC (mapa powyżej) i 12:00 UTC (mapa poniżej) 02 marca br., (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/aerosol-forecasts?base_time=202402280000&layer_name=composition_duaod550&projection=classical_europe&valid_time=202403021200)

 

Aktualnie indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10 na przeważającym obszarze kraju mieści się w kategorii „Dobry” i „Bardzo dobry”, lokalnie na południu Polski stężenia pyłu zawieszonego PM10 mieszczą się w kategorii indeksu „Umiarkowany” i „Dostateczny”.

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10

Mapa prezentująca Indeks jakości powietrza dla pyłu zawieszonego PM10, dane pomiarowe z godz. 14:00 29 lutego br. (portal Jakość Powietrza  GIOŚ https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current)

 

Prognozy krótkoterminowe przygotowywane przez IOŚ-PIB także przewidują podwyższone stężenia pyłu zawieszonego PM10.

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 29 lutego br

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 29 lutego br. (portal Jakość Powietrza  GIOŚ https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 01 marca br

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 01 marca br. (portal Jakość Powietrza  GIOŚ https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

 

Bieżące wyniki pomiarów jakości powietrza wraz z informacjami zdrowotnymi są dostępne na portalu „Jakość powietrza” (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current) oraz poprzez aplikację mobilną „Jakość powietrza w Polsce”, ponadto pod adresem  (http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution) prezentowane są trzydniowe prognozy jakości powietrza dla obszaru całej Polski w odniesieniu do pyłu zawieszonego PM10, dwutlenku azotu (NO2), dwutlenku siarki (SO2).