Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 27.03.2024 r. w sprawie napływu mas powietrza niosących pył drobny znad Sahary

 

Zbliżające się do Polski masy powietrza niosą ze sobą pył drobny znad Sahary. Z tego powodu w czwartek 28 marca możliwe jest wystąpienie podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10. Udział tego napływu może być zauważalny poprzez wzrost stężeń pyłu zawieszonego na stacjach monitoringu jakości powietrza GIOŚ. Według informacji prezentowanych w serwisie CAMS (The Copernicus Atmosphere Monitoring Service) masy powietrza zawierające pył znad Sahary napłyną nad Polskę nocą ze środy na czwartek (27/28 marca) od południa. Następnie z upływem dnia będą kierowały się z południa i południowego zachodu, przez centrum, na północny wschód kraju.

Szczegółowe mapy przemieszczania chmury niosącej pył znad Sahary dostępne w serwisie CAMS zestawiono poniżej.

Smuga rozciągająca się nad Bałkanami po Polskę

Smuga rozciągająca się nad Polską od Bałtyku przez Ukrainę, Węgry

Prognozowany rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 na godz. 03:00 UTC (mapa powyżej) i 09:00 UTC (mapa poniżej) 28 marca br. (źródło: Copernicus Atmosphere Monitoring Service https://atmosphere.copernicus.eu/charts/packages/cams/products/particulate-matter-forecasts?base_time=202403260000&layer_name=composition_pm10&projection=classical_europe&valid_time=202403280900)

 

Napływ pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28 marca br. widoczny jest również na prognozach IMGW-PIB:    

smuga nadciągająca nad Polskę z południa

Chmura przesuwająca się w pasie z północy przez centrum i wschód                                                                                                                                                

Prognozowany rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 na godz. 05:00  (mapa powyżej) i na godz. 10:00  (mapa poniżej) 28 marca br. (źródło: IMGW–PIB https://meteo.imgw.pl/dyn/index.html#group=smog¶m=pm10&loc=52.24,21.034,5.5)

 

Prognozy krótkoterminowe publikowane na portalu Jakość Powietrza GIOŚ, opracowywane przez IOŚ-PIB, również wskazują na możliwość wystąpienia podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w dniu 28 marca br. Prognozowany kierunek przemieszczania się pyłu zawieszonego PM10 w masach powietrza na obszarze Polski widoczny jest na animacji prognoz 1-godzinnych stężeń pyłu zawieszonego PM10.

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 - najwyższe w centrum na północy i południu  (indeks dostateczny)

Prognoza stężeń średniodobowych pyłu zawieszonego PM10 na dzień 28 marca br. (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

Najwyższe wartości  na Dolnym Śląsku i opolszczyźnie

Najwyższe stężenia w wielkopolsce

Prognoza stężeń 1-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 na godz. 07:00 (mapa powyżej) i 10:00 (mapa poniżej) 28 marca br. (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution)

 

Prognozy wskazują, że jest to krótkotrwały epizod i stężenia będą się zmniejszać wraz z upływem dnia 28 marca. Aktualnie nie prognozuje się podwyższonych wartości stężenia pyłu zawieszonego PM10 na piątek 29 marca.

Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe prognozy mogą ulec zmianie w wyniku ich codziennej aktualizacji.

Jednocześnie prognozy CAMS wskazują, że kolejny epizod napływu nad Polskę zanieczyszczonych mas powietrza, mogący skutkować podwyższonymi stężeniami pyłu zawieszonego PM10, wystąpi w niedzielę 31 marca br.

 

Zachęcamy do sprawdzania prognoz i bieżącego śledzenia aktualnych pomiarów jakości powietrza na portalu Jakość Powietrza i w aplikacji mobilnej GIOŚ.