Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 12.05.2024 r. w związku z pożarem na Siekierkach w Warszawie

 

W związku z pożarem składowiska odpadów na Siekierkach w Warszawie, między ul. Bartycką i Bananową, informujemy, że stacje monitoringu jakości powietrza GIOŚ, funkcjonujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie oddychania (ok. 2-4 m nad powierzchnią gruntu).

Na stacji monitoringu jakości powietrza w Warszawie przy ul. Wokalnej, znajdującej się w dzielnicy Ursynów, zlokalizowanej ok. 7 km na południowy zachód od miejsca pożaru na kierunku przemieszczania się smugi, nie odnotowano podwyższonych stężeń zanieczyszczeń. Aktualnie stężenia zanieczyszczeń na tej stacji są niskie i wynoszą (dane z godz. 14:00):

  • pył zawieszony PM10 - 6,6 µg/m3
  • pył zawieszony PM2,5 - 2,2 µg/m3
  • dwutlenek azotu NO2 - 2,3 µg/m3.

Poziomy stężeń notowane na stacjach PMŚ nie wskazują na zagrożenie dla zdrowia ludzi.

Wyniki ze stacji PMŚ są na bieżąco publikowane na portalu Jakość Powietrza pod adresem https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current oraz w aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce.

Ze względu na słoneczną pogodę i rosnącą temperaturę prognozuje się wzrost stężeń ozonu na terenie Warszawy i okolic. Wzrost stężenia ozonu nie ma żadnego związku z pożarem (link do prognoz zanieczyszczenia powietrza ozonem).