Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikat GIOŚ z dnia 13.05.2024 r. w związku z pożarami w Warszawie

 

Stacje monitoringu jakości powietrza włączone do Państwowego Monitoringu Środowiska, które lokalizowane są w strefie oddychania (ok. 2-4 m nad powierzchnią gruntu), nie wykazały istotnego  podwyższenia stężeń zanieczyszczeń powietrza.

W Warszawie i na okolicznych stacjach wyniki pomiarów badanych zanieczyszczeń z wczorajszej doby (12 maja) do godz. 09:00 dziś (13 maja) kształtowały się następująco:

  • pył zawieszony PM10: średnia w ww. okresie mieściła się w zakresie od 5,4 µg/m3 na stacji w Warszawie przy ul. Chrościckiego (Włochy) do 23,0 µg/m3 na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja (Bielany). Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 55,8 µg/m3, odnotowano na stacji przy ul. Tołstoja o godz. 06:00 w dniu 12.05.2024 r.;
  • pył zawieszony PM2,5: średnia w ww. okresie mieściła się w zakresie od 2,5 µg/m3 na stacji w Warszawie przy ul. Chrościckiego (Włochy) do 13,2 µg/m3 na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja (Bielany). Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 48,1 µg/m3, odnotowano na stacji w Warszawie przy ul. Tołstoja o godz. 6:00 w dniu 12.05.2024 r.;
  • dwutlenek siarki: średnia w ww. okresie mieściła się w zakresie od 1,5 µg/m3 na stacji w Warszawie przy ul. Chrościckiego (Włochy) do 4,8 µg/m3 na stacji w Otwocku. Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 12,8 µg/m3, odnotowano na stacji w Otwocku o godz. 22:00 w dniu 12.05.2024 r.;
  • dwutlenek azotu: średnia w ww. okresie mieściła się w zakresie od 9,1 µg/m3 na stacji w Legionowie do 28,0 µg/m3 na stacji w Piastowie. Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 85,3 µg/m3, odnotowano na stacji w Piastowie o godz. 23:00 w dniu 12.05.2024 r.;
  • tlenek węgla: średnia w ww. okresie wyniosła 0,3 mg/m3 na stacji w Otwocku. Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 0,7 mg/m3, odnotowano na stacji w Otwocku o godz. 23:00 w dniu 12.05.2024 r.;
  • benzen: średnia w ww. okresie wyniosła 0,6 µg/m3 na stacji w Otwocku. Maksymalne stężenie godzinowe, wynoszące 2,2 µg/m3, odnotowano na stacji w Otwocku o godz. 23:00 w dniu 12.05.2024 r.

 

Stacje monitoringu jakości powietrza GIOŚ, zlokalizowane w odległości ok 6,5 km na południowy zachód od pożarów, tj.:

  • stacja przy ul. Wokalnej w Warszawie (Ursynów) – w przypadku składowiska śmieci na Siekierkach w Warszawie, między ul. Bartycką i Bananową,
  • stacja przy ul. Tołstoja w Warszawie (Bielany) – w przypadku hali przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie,

od momentu zaistniałych zdarzeń do chwili obecnej nie wykazały istotnego podwyższenia stężeń pyłu zwieszonego PM10 i PM2,5, dwutlenku siarki i dwutlenku azotu w strefie oddychania (ok. 2-4 m nad powierzchnią gruntu).

 

Aktualnie (dane pomiarowe z godz. 09:00) dla większości stacji w Warszawie i na stacjach w najbliższej okolicy jakość powietrza jest klasyfikowana w kategorii „Bardzo dobry” Polskiego indeksu jakości powietrza. Wyjątkiem jest stacja zlokalizowana przy ul. Tołstoja, należąca do m. st. Warszawy, skąd dane przesyłane są z opóźnieniem (aktualnie dostępne wyniki z godz. 07:00 wskazują na indeks „Umiarkowany” dla pyłu zawieszonego PM10).

Jednocześnie informujemy, że ze względu na słoneczną pogodę i rosnącą temperaturę w ciągu dnia prognozuje się wzrost stężeń ozonu, jednak jest to zanieczyszczenie, które nie ma związku z pożarami.