Główny inspektorat ochrony środowiska
Ocena jakości powietrza w Polsce za rok 2011

Głowny Inspektorat Ochrony Środowiska opublikował zbiorczy raport krajowy dotyczący oceny jakości powietrza za rok 2011. Roczną ocenę jakości powietrza w 2012 r. za rok poprzedni wykonano w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska zgodnie z ustawą-Prawo ochrony środowiska i rozporządzeniami wykonawczymi. Raport wraz z załacznikami dostępny jest tutaj.