Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Ząbkowice Śląskie , ul. Powstańców Warszawy 5

Archiwalne dane pomiarowe udostępniane w czasie CET. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją korzystania z wyszukiwarki:

Po kliknięciu na wybraną stację na mapie bieżących danych pomiarowych w Banku danych pomiarowych jest możliwość przeglądania wyników tylko dla tej stacji. Wyniki ze wszystkich stacji dla wszystkich zanieczyszczeń dostępne są w Banku danych pomiarowych na głównej stronie portalu (https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives)

1. Określ parametry wyszukiwania.
Nie musisz wypełniać wszystkich parametrów wyboru, np. jeśli nie wiesz, jakie pomiary wykonywane są w interesującej Cię lokalizacji. Pozostawiając pustą listę wyboru domyślnie brane są pod uwagę wszystkie możliwe opcje. Jeśli wyszukiwanie nie zwróci wyniku, oznacza to, że nie ma danych pomiarowych spełniających wybrane kryteria.
1.1. Wybierz województwo (możesz wybrać kilka). Możesz doprecyzować zapytanie wybierając powiat, gminę, ale nie jest to obowiązkowe,
1.2. Wybierz status stanowiska (opcjonalnie) : Aktywne - stanowiska wykonujące pomiary w bieżącym roku, Nieaktywne - stanowiska archiwalne, które w bieżącym roku nie funkcjonują,
1.3. Wybierz zanieczyszczenie
- możesz wyszukać różne zanieczyszczenia mierzone na pojedynczej stacji lub dane dla jednego zanieczyszczenia na wielu stacjach),
1.4. Wybierz tryb pomiaru: automatyczny - 1 godzinny (np. jeśli interesują cię jednogodzinne wyniki pomiarów lub średnie dobowe z ostatniego okresu czasu) lub manualny - 24 godzinny (Uwaga - wyniki dostępne po ok. 6-8 tygodniach - patrz pkt 1.5.),
1.5. Wybierz zakres czasowy wyszukiwania. Uwaga! Dla danych 24-godzinnych (tryb pomiaru: manualny) maksymalny wybrany okres czasu to 365 dni, natomiast maksymalna liczba wybranych stanowisk pomiarowych (zanieczyszczeń) to 60. Dla danych 1-godzinnych (tryb pomiaru: automatyczny) maksymalny wybrany okres czasu to 30 dni, natomiast maksymalna liczba wybranych stanowisk pomiarowych to 40. Wyniki manualnych (24 godz.) pomiarów pyłu zawieszonego PM2,5, pyłu zawieszonego PM10, zawartości benzo(a)pirenu ołowiu, arsenu, kadmu, i niklu w pyle zawieszonym PM10, udostępniane są po około 6-8 tygodniach od poboru próby z uwagi na procedury związane z wykonywaniem tego typu pomiarów. Wyniki pomiarów automatycznych (1 godz.) pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla dostępne są po kilkudziesięciu minutach po każdej pełnej godzinie.
1.6. Wybierz "Szukaj".

2. Wybierz interesujące Cię stanowiska pomiarowe zaznaczając przy nim znacznik po lewej stronie listy, następnie kliknij "Wybierz zaznaczone".

3. Wybierz rodzaj wyświetlania wyników i czas uśredniania danych. Jednogodzinne wyniki pomiarów automatycznych pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, ozonu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, benzenu i tlenku węgla, możesz wyświetlić wybierając: Rodzaj wyświetlania danych - Wyniki pomiarów, Czas uśredniania danych - 1-godzinne (tabela wyświetla dostępne wyniki 1-h, oraz wartość minimalną, maksymalną i średnią dla danej doby), lub Czas uśredniania danych - 24-godzinne (tabela wyświetla średnie 24-h obliczone z wyników 1-h, oraz wartość minimalną średniej 24-h, maksymalną i średnią dla wybranego okresu czasu). Pomiary manualne (24 godz.) pyłu zawieszonego PM2,5 pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu ołowiu, arsenu, kadmu, i niklu w pyle zawieszonym PM10, możesz wyświetlić jako: "Wyniki pomiarów: 24-godzinne". Dane możesz przeglądać w postaci wykresu, tabeli, lub wygenerować plik do pobrania. Uwaga! Wybierając przy jednym zapytaniu różne rodzaje udostępniania plików (np. CSV i EXCEL lub plik do pobrania i link do pliku) należy każdorazowo kliknąć "Generuj plik" a następnie zaznaczyć pole "Nie jestem robotem".

4. Wyszukiwarka umożliwia dostęp do archiwalnych danych, jak również do wyników pomiarów z roku bieżącego, natomiast dane te podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie. W przypadku wyszukiwania danych starszych niż 2 lata rekomendujemy korzystanie z powyższych plików zip (nie wszystkie dane archiwalne mogą być dostępne poprzez wyszukiwarkę danych). Dane udostępniane są w czasie CET.

      Stanowiska pomiarowe
      Stanowiska pomiarowe
      WybierzKod stacji ▼Nazwa stacjiZanieczyszczenieTyp pomiaru