Mielec, Pogodna 2 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mielec , Pogodna 2

Informacje podstawowe
Kod krajowy PkMielPogodn
Kod międzynarodowy PL0652A
Strefa strefa podkarpacka
Nazwa stacji Mielec, ul. Pogodna
Adres Mielec , Pogodna 2
Wsp. WGS84 Φ 50,318036
λ 21,486372
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 275275,16
y: 676949,43
Data rozpoczęcia pomiarów 2016-01-01
Wysokość n.p.m. 168 m
Status aktywny
Typ stacji przemysłowa
Typ obszaru miejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
benzen miesięczny miesięczny
formaldehyd tygodniowy inny
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny codzienny
arsen w PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
kadm w PM10 24-godzinny codzienny
nikiel w PM10 24-godzinny codzienny
ołów w PM10 24-godzinny codzienny