Włocławek, ul. Gniazdowskiego 7 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Włocławek , ul. Gniazdowskiego 7

Informacje podstawowe
Kod krajowy KpWloclGniaz
Kod międzynarodowy PL0690A
Strefa miasto Włocławek
Nazwa stacji Włocławek, ul. Gniazdowskiego
Adres Włocławek , ul. Gniazdowskiego 7
Wsp. WGS84 Φ 52,651561
λ 19,051886
Informacje szczegółowe
Wsp. PUWG1992 x: 531761,22
y: 503509
Data rozpoczęcia pomiarów 2017-04-01
Wysokość n.p.m. 60 m
Status aktywny
Typ stacji tło
Typ obszaru podmiejski
Właściciel Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Stanowiska pomiarowe
Zanieczyszczenie Czas uśredniania Typ pomiaru
kadm w PM10 24-godzinny próby łączone
benzo(a)piren w PM10 24-godzinny próby łączone
nikiel w PM10 24-godzinny próby łączone
pył zawieszony PM10 24-godzinny codzienny
pył zawieszony PM2.5 24-godzinny codzienny
ołów w PM10 24-godzinny próby łączone
arsen w PM10 24-godzinny próby łączone