Dane pomiarowe tabele stacji Głubczyce, ul. Ratuszowa 9 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Głubczyce , ul. Ratuszowa 9

Aktualna data i godzina: 2024-02-23 01:00
OpGlubRatusz (Głubczyce, ul. Ratuszowa) 2014-08-18 - 2024-02-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Głubczyce , ul. Ratuszowa 9

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Głubczyce , ul. Ratuszowa 9 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.02.2024, 01:00 22,8
21.02.2024, 02:00 19,7
21.02.2024, 03:00 23,4
21.02.2024, 04:00 19,6
21.02.2024, 05:00 21,4
21.02.2024, 06:00 18,8
21.02.2024, 07:00 21,8
21.02.2024, 08:00 19,4
21.02.2024, 09:00 18,2
21.02.2024, 10:00 21
21.02.2024, 11:00 20,7
21.02.2024, 12:00 20,2
21.02.2024, 13:00 21,9
21.02.2024, 14:00 19,5
21.02.2024, 15:00 21,1
21.02.2024, 16:00 19,3
21.02.2024, 17:00 18,2
21.02.2024, 18:00 17,8
21.02.2024, 19:00 17,2
21.02.2024, 20:00 19,3
21.02.2024, 21:00 23,4
21.02.2024, 22:00 22,7
21.02.2024, 23:00 18
22.02.2024, 00:00 16,1
22.02.2024, 01:00 15,3
22.02.2024, 02:00 18
22.02.2024, 03:00 20,3
22.02.2024, 04:00 18
22.02.2024, 05:00 14,6
22.02.2024, 06:00 14
22.02.2024, 07:00 19,6
22.02.2024, 08:00 18,9
22.02.2024, 09:00 18,6
22.02.2024, 10:00 17,1
22.02.2024, 11:00 19
22.02.2024, 12:00 18,5
22.02.2024, 13:00 25,7
22.02.2024, 14:00 21,3
22.02.2024, 15:00 23,9
22.02.2024, 16:00 24,3
22.02.2024, 17:00 23,5
22.02.2024, 18:00 25,4
22.02.2024, 19:00 26,6
22.02.2024, 20:00 29,7
22.02.2024, 21:00 23,5
22.02.2024, 22:00 23,2
22.02.2024, 23:00 27
23.02.2024, 00:00 21,7
23.02.2024, 01:00
23.02.2024, 02:00
23.02.2024, 03:00
23.02.2024, 04:00
23.02.2024, 05:00
23.02.2024, 06:00
23.02.2024, 07:00
23.02.2024, 08:00
23.02.2024, 09:00
23.02.2024, 10:00
23.02.2024, 11:00
23.02.2024, 12:00
23.02.2024, 13:00
23.02.2024, 14:00
23.02.2024, 15:00
23.02.2024, 16:00
23.02.2024, 17:00
23.02.2024, 18:00
23.02.2024, 19:00
23.02.2024, 20:00
23.02.2024, 21:00
23.02.2024, 22:00
23.02.2024, 23:00
24.02.2024, 00:00
Minimum 14
Maksimum 29,7
Średnia 20,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.