Dane pomiarowe tabele stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Aktualna data i godzina: 2023-12-03 20:00
MpSuchaNiesz (Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej) 2014-08-18 - 2023-12-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2023, 01:00 86,4
01.12.2023, 02:00 90,6
01.12.2023, 03:00 37,3
01.12.2023, 04:00 52,5
01.12.2023, 05:00 76,8
01.12.2023, 06:00 79,6
01.12.2023, 07:00 89,7
01.12.2023, 08:00 70,4
01.12.2023, 09:00 83,8
01.12.2023, 10:00 67,3
01.12.2023, 11:00 69,5
01.12.2023, 12:00 59,5
01.12.2023, 13:00 40,5
01.12.2023, 14:00 47,6
01.12.2023, 15:00 60,4
01.12.2023, 16:00 57,4
01.12.2023, 17:00 47,2
01.12.2023, 18:00 53,2
01.12.2023, 19:00 60,5
01.12.2023, 20:00 65,7
01.12.2023, 21:00 64,1
01.12.2023, 22:00 52,9
01.12.2023, 23:00 57,8
02.12.2023, 00:00 49,3
02.12.2023, 01:00 41,5
02.12.2023, 02:00 39,8
02.12.2023, 03:00 42,3
02.12.2023, 04:00 39,2
02.12.2023, 05:00 32
02.12.2023, 06:00 23,5
02.12.2023, 07:00 19,8
02.12.2023, 08:00 16,8
02.12.2023, 09:00 13,1
02.12.2023, 10:00 12,8
02.12.2023, 11:00 15,5
02.12.2023, 12:00 16,2
02.12.2023, 13:00 18,7
02.12.2023, 14:00 19,4
02.12.2023, 15:00 21,5
02.12.2023, 16:00 22,2
02.12.2023, 17:00 22,2
02.12.2023, 18:00 23,9
02.12.2023, 19:00 24,3
02.12.2023, 20:00 24,1
02.12.2023, 21:00 18,9
02.12.2023, 22:00 31,4
02.12.2023, 23:00 27,6
03.12.2023, 00:00 26,3
03.12.2023, 01:00 22,5
03.12.2023, 02:00 24,9
03.12.2023, 03:00 26,7
03.12.2023, 04:00 25,8
03.12.2023, 05:00 15,2
03.12.2023, 06:00 10,3
03.12.2023, 07:00 7,9
03.12.2023, 08:00 7,6
03.12.2023, 09:00 7,7
03.12.2023, 10:00 9,6
03.12.2023, 11:00 12,3
03.12.2023, 12:00 11,2
03.12.2023, 13:00 10,5
03.12.2023, 14:00 11
03.12.2023, 15:00 13,1
03.12.2023, 16:00 14,3
03.12.2023, 17:00 17,4
03.12.2023, 18:00 14,5
03.12.2023, 19:00 13,2
03.12.2023, 20:00 34,7
03.12.2023, 21:00
03.12.2023, 22:00
03.12.2023, 23:00
04.12.2023, 00:00
Minimum 7,6
Maksimum 90,6
Średnia 35,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.