Dane pomiarowe tabele stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Aktualna data i godzina: 2023-03-30 09:00
MpSuchaNiesz (Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej) 2014-08-18 - 2023-03-30

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
28.03.2023, 01:00 16,4
28.03.2023, 02:00 17,8
28.03.2023, 03:00 16,1
28.03.2023, 04:00 15,8
28.03.2023, 05:00 17,1
28.03.2023, 06:00 25,2
28.03.2023, 07:00 11,5
28.03.2023, 08:00 11,1
28.03.2023, 09:00 11,2
28.03.2023, 10:00 8,8
28.03.2023, 11:00 7,5
28.03.2023, 12:00 6,8
28.03.2023, 13:00 6,6
28.03.2023, 14:00 6,5
28.03.2023, 15:00 7,4
28.03.2023, 16:00 6,8
28.03.2023, 17:00 6,3
28.03.2023, 18:00 7,4
28.03.2023, 19:00 7,8
28.03.2023, 20:00 9,6
28.03.2023, 21:00 12
28.03.2023, 22:00 14,7
28.03.2023, 23:00 20,4
29.03.2023, 00:00 24,4
29.03.2023, 01:00 24
29.03.2023, 02:00 22,9
29.03.2023, 03:00 22,9
29.03.2023, 04:00 26
29.03.2023, 05:00 26,1
29.03.2023, 06:00 36,5
29.03.2023, 07:00 43,1
29.03.2023, 08:00 53,1
29.03.2023, 09:00 46,3
29.03.2023, 10:00 45,5
29.03.2023, 11:00 33,4
29.03.2023, 12:00 9,2
29.03.2023, 13:00 8,5
29.03.2023, 14:00 9,4
29.03.2023, 15:00 8,8
29.03.2023, 16:00 10
29.03.2023, 17:00 11
29.03.2023, 18:00 11
29.03.2023, 19:00 18
29.03.2023, 20:00 37,7
29.03.2023, 21:00 66
29.03.2023, 22:00 58
29.03.2023, 23:00 82,7
30.03.2023, 00:00 77,8
30.03.2023, 01:00 76,6
30.03.2023, 02:00 64,8
30.03.2023, 03:00 57,4
30.03.2023, 04:00 68,2
30.03.2023, 05:00 57,4
30.03.2023, 06:00 46,7
30.03.2023, 07:00 35,6
30.03.2023, 08:00 39
30.03.2023, 09:00 42,1
30.03.2023, 10:00
30.03.2023, 11:00
30.03.2023, 12:00
30.03.2023, 13:00
30.03.2023, 14:00
30.03.2023, 15:00
30.03.2023, 16:00
30.03.2023, 17:00
30.03.2023, 18:00
30.03.2023, 19:00
30.03.2023, 20:00
30.03.2023, 21:00
30.03.2023, 22:00
30.03.2023, 23:00
31.03.2023, 00:00
Minimum 6,3
Maksimum 82,7
Średnia 27,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.