Dane pomiarowe tabele stacji Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Aktualna data i godzina: 2024-06-17 02:00
MpSuchaNiesz (Sucha Beskidzka, ul. Nieszczyńskiej) 2014-08-18 - 2024-06-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Sucha Beskidzka , ul. Nieszczyńskiej (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.06.2024, 01:00 20,2
15.06.2024, 02:00 17,5
15.06.2024, 03:00 17,3
15.06.2024, 04:00 17,3
15.06.2024, 05:00 16,3
15.06.2024, 06:00 14,4
15.06.2024, 07:00 15,5
15.06.2024, 08:00 14,3
15.06.2024, 09:00 15,3
15.06.2024, 10:00 9,1
15.06.2024, 11:00 7,4
15.06.2024, 12:00 7,3
15.06.2024, 13:00 7
15.06.2024, 14:00 6,9
15.06.2024, 15:00 5
15.06.2024, 16:00 6,2
15.06.2024, 17:00 6,9
15.06.2024, 18:00 7,1
15.06.2024, 19:00 7,5
15.06.2024, 20:00 9,1
15.06.2024, 21:00 15,4
15.06.2024, 22:00 19,6
15.06.2024, 23:00 22,3
16.06.2024, 00:00 20,3
16.06.2024, 01:00 17,9
16.06.2024, 02:00 14,8
16.06.2024, 03:00 14,6
16.06.2024, 04:00 15,6
16.06.2024, 05:00 15,6
16.06.2024, 06:00 15,3
16.06.2024, 07:00 16,5
16.06.2024, 08:00 15,1
16.06.2024, 09:00 14,8
16.06.2024, 10:00 14,6
16.06.2024, 11:00 10,6
16.06.2024, 12:00 8,1
16.06.2024, 13:00 8,6
16.06.2024, 14:00 9,4
16.06.2024, 15:00 7,6
16.06.2024, 16:00 4,9
16.06.2024, 17:00 3,6
16.06.2024, 18:00 10,2
16.06.2024, 19:00 11,4
16.06.2024, 20:00 11,8
16.06.2024, 21:00 12,9
16.06.2024, 22:00 16,4
16.06.2024, 23:00 15,4
17.06.2024, 00:00 15,7
17.06.2024, 01:00 14,1
17.06.2024, 02:00
17.06.2024, 03:00
17.06.2024, 04:00
17.06.2024, 05:00
17.06.2024, 06:00
17.06.2024, 07:00
17.06.2024, 08:00
17.06.2024, 09:00
17.06.2024, 10:00
17.06.2024, 11:00
17.06.2024, 12:00
17.06.2024, 13:00
17.06.2024, 14:00
17.06.2024, 15:00
17.06.2024, 16:00
17.06.2024, 17:00
17.06.2024, 18:00
17.06.2024, 19:00
17.06.2024, 20:00
17.06.2024, 21:00
17.06.2024, 22:00
17.06.2024, 23:00
18.06.2024, 00:00
Minimum 3,6
Maksimum 22,3
Średnia 12,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.