Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2023-04-01 07:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2023-04-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.03.2023, 01:00 33,4
30.03.2023, 02:00 15
30.03.2023, 03:00 12,6
30.03.2023, 04:00 12,5
30.03.2023, 05:00 9,9
30.03.2023, 06:00 10,8
30.03.2023, 07:00 11,8
30.03.2023, 08:00 36,3
30.03.2023, 09:00 17,7
30.03.2023, 10:00 8,8
30.03.2023, 11:00 10,4
30.03.2023, 12:00 10,8
30.03.2023, 13:00 10,7
30.03.2023, 14:00 7,3
30.03.2023, 15:00 7,1
30.03.2023, 16:00 16,2
30.03.2023, 17:00 19,3
30.03.2023, 18:00 14,5
30.03.2023, 19:00 16,5
30.03.2023, 20:00 14,6
30.03.2023, 21:00 14,3
30.03.2023, 22:00 14,7
30.03.2023, 23:00 13,8
31.03.2023, 00:00 9,7
31.03.2023, 01:00 13
31.03.2023, 02:00 11,5
31.03.2023, 03:00 9,5
31.03.2023, 04:00 14,6
31.03.2023, 05:00 8,1
31.03.2023, 06:00 11,5
31.03.2023, 07:00 7,2
31.03.2023, 08:00 19,9
31.03.2023, 09:00 39,2
31.03.2023, 10:00 11,2
31.03.2023, 11:00 9,8
31.03.2023, 12:00 6,3
31.03.2023, 13:00 2,9
31.03.2023, 14:00 6
31.03.2023, 15:00 10,3
31.03.2023, 16:00 7,8
31.03.2023, 17:00 6,9
31.03.2023, 18:00 15,6
31.03.2023, 19:00 11,2
31.03.2023, 20:00 9,1
31.03.2023, 21:00 23
31.03.2023, 22:00 19
31.03.2023, 23:00 13,9
01.04.2023, 00:00 14,8
01.04.2023, 01:00 9,3
01.04.2023, 02:00 5,4
01.04.2023, 03:00 5
01.04.2023, 04:00 5,1
01.04.2023, 05:00 5,3
01.04.2023, 06:00
01.04.2023, 07:00
01.04.2023, 08:00
01.04.2023, 09:00
01.04.2023, 10:00
01.04.2023, 11:00
01.04.2023, 12:00
01.04.2023, 13:00
01.04.2023, 14:00
01.04.2023, 15:00
01.04.2023, 16:00
01.04.2023, 17:00
01.04.2023, 18:00
01.04.2023, 19:00
01.04.2023, 20:00
01.04.2023, 21:00
01.04.2023, 22:00
01.04.2023, 23:00
02.04.2023, 00:00
Minimum 2,9
Maksimum 39,2
Średnia 12,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.