Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 21:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 13,9
16.06.2024, 02:00 15,5
16.06.2024, 03:00 15,2
16.06.2024, 04:00 9,1
16.06.2024, 05:00 9,6
16.06.2024, 06:00 9,9
16.06.2024, 07:00 12,6
16.06.2024, 08:00 10,2
16.06.2024, 09:00 14,2
16.06.2024, 10:00 17,7
16.06.2024, 11:00 19,5
16.06.2024, 12:00 15,2
16.06.2024, 13:00 19,7
16.06.2024, 14:00 12,1
16.06.2024, 15:00 9,8
16.06.2024, 16:00 9,5
16.06.2024, 17:00 7,3
16.06.2024, 18:00 11,2
16.06.2024, 19:00 11,9
16.06.2024, 20:00 15,1
16.06.2024, 21:00 12,8
16.06.2024, 22:00 17,8
16.06.2024, 23:00 19,9
17.06.2024, 00:00 15,1
17.06.2024, 01:00 16,5
17.06.2024, 02:00 17,2
17.06.2024, 03:00 7,7
17.06.2024, 04:00 14,5
17.06.2024, 05:00 7,4
17.06.2024, 06:00 8,8
17.06.2024, 07:00 14,1
17.06.2024, 08:00 12,5
17.06.2024, 09:00 7,4
17.06.2024, 10:00 10,7
17.06.2024, 11:00 5,5
17.06.2024, 12:00 6,1
17.06.2024, 13:00 6
17.06.2024, 14:00 6
17.06.2024, 15:00 5,3
17.06.2024, 16:00 6,8
17.06.2024, 17:00 9,4
17.06.2024, 18:00 7,1
17.06.2024, 19:00 12,6
17.06.2024, 20:00 16,4
17.06.2024, 21:00 17
17.06.2024, 22:00 17,4
17.06.2024, 23:00 13,7
18.06.2024, 00:00 13,7
18.06.2024, 01:00 17
18.06.2024, 02:00 14,4
18.06.2024, 03:00 14,7
18.06.2024, 04:00 11,4
18.06.2024, 05:00 9,7
18.06.2024, 06:00 6,9
18.06.2024, 07:00 11,6
18.06.2024, 08:00 16,6
18.06.2024, 09:00 15,1
18.06.2024, 10:00 11,6
18.06.2024, 11:00 36,4
18.06.2024, 12:00 7,9
18.06.2024, 13:00 6,8
18.06.2024, 14:00 9,4
18.06.2024, 15:00 7,5
18.06.2024, 16:00 7,3
18.06.2024, 17:00 12,2
18.06.2024, 18:00 8,1
18.06.2024, 19:00 13,6
18.06.2024, 20:00 12,4
18.06.2024, 21:00
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 5,3
Maksimum 36,4
Średnia 12,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.