Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 19:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 15,2
07.08.2022, 02:00 13,8
07.08.2022, 03:00 12,1
07.08.2022, 04:00 11,7
07.08.2022, 05:00 10,4
07.08.2022, 06:00 13,6
07.08.2022, 07:00 12,4
07.08.2022, 08:00 11,8
07.08.2022, 09:00 22,4
07.08.2022, 10:00 10,4
07.08.2022, 11:00 9,7
07.08.2022, 12:00 6,2
07.08.2022, 13:00 9,7
07.08.2022, 14:00 11,8
07.08.2022, 15:00 10,8
07.08.2022, 16:00 10,5
07.08.2022, 17:00 8,4
07.08.2022, 18:00 9,1
07.08.2022, 19:00 8,3
07.08.2022, 20:00 12,2
07.08.2022, 21:00 21,2
07.08.2022, 22:00 23,1
07.08.2022, 23:00 21
08.08.2022, 00:00 10,5
08.08.2022, 01:00 9,4
08.08.2022, 02:00 8,3
08.08.2022, 03:00 7,8
08.08.2022, 04:00 10,7
08.08.2022, 05:00 9,8
08.08.2022, 06:00 9,3
08.08.2022, 07:00 12,8
08.08.2022, 08:00 14,2
08.08.2022, 09:00 15,6
08.08.2022, 10:00 17,3
08.08.2022, 11:00 8,8
08.08.2022, 12:00 8,8
08.08.2022, 13:00 9
08.08.2022, 14:00 8,6
08.08.2022, 15:00 11,9
08.08.2022, 16:00 11,7
08.08.2022, 17:00 12,9
08.08.2022, 18:00 11
08.08.2022, 19:00 10,8
08.08.2022, 20:00 15,3
08.08.2022, 21:00 18,9
08.08.2022, 22:00 15,7
08.08.2022, 23:00 16,9
09.08.2022, 00:00 14,7
09.08.2022, 01:00 22,2
09.08.2022, 02:00 15,3
09.08.2022, 03:00 14,8
09.08.2022, 04:00 17,6
09.08.2022, 05:00 18,8
09.08.2022, 06:00 21,4
09.08.2022, 07:00 22
09.08.2022, 08:00 30,1
09.08.2022, 09:00 27,1
09.08.2022, 10:00 14,9
09.08.2022, 11:00 13
09.08.2022, 12:00 12,6
09.08.2022, 13:00 11
09.08.2022, 14:00 13
09.08.2022, 15:00 17,6
09.08.2022, 16:00 13
09.08.2022, 17:00 16,6
09.08.2022, 18:00 17,1
09.08.2022, 19:00
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 6,2
Maksimum 30,1
Średnia 13,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.