Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2024-03-04 13:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2024-03-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.03.2024, 01:00 44,9
02.03.2024, 02:00 44,5
02.03.2024, 03:00 37,5
02.03.2024, 04:00 31,8
02.03.2024, 05:00 30,5
02.03.2024, 06:00 24,7
02.03.2024, 07:00 29,6
02.03.2024, 08:00 72
02.03.2024, 09:00 83,9
02.03.2024, 10:00 56,1
02.03.2024, 11:00 51,2
02.03.2024, 12:00 33,8
02.03.2024, 13:00 35,5
02.03.2024, 14:00 44,7
02.03.2024, 15:00 27
02.03.2024, 16:00 35,5
02.03.2024, 17:00 41,6
02.03.2024, 18:00 49,1
02.03.2024, 19:00 59
02.03.2024, 20:00 81,4
02.03.2024, 21:00 116,3
02.03.2024, 22:00 126,2
02.03.2024, 23:00 91,8
03.03.2024, 00:00 77,7
03.03.2024, 01:00 49
03.03.2024, 02:00 39,2
03.03.2024, 03:00 22
03.03.2024, 04:00 21,7
03.03.2024, 05:00 21,2
03.03.2024, 06:00 23,5
03.03.2024, 07:00 28,7
03.03.2024, 08:00 50
03.03.2024, 09:00 24
03.03.2024, 10:00 17,2
03.03.2024, 11:00 12,2
03.03.2024, 12:00 7,5
03.03.2024, 13:00 9,7
03.03.2024, 14:00 12,8
03.03.2024, 15:00 11,3
03.03.2024, 16:00 13,7
03.03.2024, 17:00 32
03.03.2024, 18:00 36,9
03.03.2024, 19:00 45
03.03.2024, 20:00 65,5
03.03.2024, 21:00 57,9
03.03.2024, 22:00 86,1
03.03.2024, 23:00 78,1
04.03.2024, 00:00 55,6
04.03.2024, 01:00 26,4
04.03.2024, 02:00 19,6
04.03.2024, 03:00 15,6
04.03.2024, 04:00 15,8
04.03.2024, 05:00 20,4
04.03.2024, 06:00 18
04.03.2024, 07:00 30,6
04.03.2024, 08:00 49,4
04.03.2024, 09:00 43,9
04.03.2024, 10:00 32,9
04.03.2024, 11:00 32,1
04.03.2024, 12:00 17,5
04.03.2024, 13:00
04.03.2024, 14:00
04.03.2024, 15:00
04.03.2024, 16:00
04.03.2024, 17:00
04.03.2024, 18:00
04.03.2024, 19:00
04.03.2024, 20:00
04.03.2024, 21:00
04.03.2024, 22:00
04.03.2024, 23:00
05.03.2024, 00:00
Minimum 7,5
Maksimum 126,2
Średnia 41,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.