Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2023-09-24 06:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2023-09-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.09.2023, 01:00 12,3
22.09.2023, 02:00 20,2
22.09.2023, 03:00 10,7
22.09.2023, 04:00 17,5
22.09.2023, 05:00 15,7
22.09.2023, 06:00 13,1
22.09.2023, 07:00 17,7
22.09.2023, 08:00 27,7
22.09.2023, 09:00 34
22.09.2023, 10:00 24,6
22.09.2023, 11:00 14,1
22.09.2023, 12:00 6,7
22.09.2023, 13:00 6,1
22.09.2023, 14:00 7,5
22.09.2023, 15:00 8,7
22.09.2023, 16:00 8,1
22.09.2023, 17:00 12,5
22.09.2023, 18:00 20,4
22.09.2023, 19:00 25,3
22.09.2023, 20:00 30
22.09.2023, 21:00 37
22.09.2023, 22:00 25,9
22.09.2023, 23:00 22,6
23.09.2023, 00:00 15,3
23.09.2023, 01:00 18,9
23.09.2023, 02:00 20,5
23.09.2023, 03:00 16,7
23.09.2023, 04:00 1
23.09.2023, 05:00 6,3
23.09.2023, 06:00 4
23.09.2023, 07:00 2
23.09.2023, 08:00 6,1
23.09.2023, 09:00 9
23.09.2023, 10:00 7,6
23.09.2023, 11:00 8,2
23.09.2023, 12:00 8,2
23.09.2023, 13:00 5,3
23.09.2023, 14:00 2,1
23.09.2023, 15:00 6,3
23.09.2023, 16:00 10,4
23.09.2023, 17:00 4,3
23.09.2023, 18:00 1
23.09.2023, 19:00 3,7
23.09.2023, 20:00 9,1
23.09.2023, 21:00 13,2
23.09.2023, 22:00 11,6
23.09.2023, 23:00 7
24.09.2023, 00:00 14,7
24.09.2023, 01:00 7,6
24.09.2023, 02:00 14,3
24.09.2023, 03:00 9,3
24.09.2023, 04:00 8
24.09.2023, 05:00 8,7
24.09.2023, 06:00
24.09.2023, 07:00
24.09.2023, 08:00
24.09.2023, 09:00
24.09.2023, 10:00
24.09.2023, 11:00
24.09.2023, 12:00
24.09.2023, 13:00
24.09.2023, 14:00
24.09.2023, 15:00
24.09.2023, 16:00
24.09.2023, 17:00
24.09.2023, 18:00
24.09.2023, 19:00
24.09.2023, 20:00
24.09.2023, 21:00
24.09.2023, 22:00
24.09.2023, 23:00
25.09.2023, 00:00
Minimum 1
Maksimum 37
Średnia 12,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.