Dane pomiarowe tabele stacji Rabka-Zdrój, Orkana - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Aktualna data i godzina: 2022-11-27 00:00
MpRabkaOrkan (Rabka-Zdrój, ul. Orkana) 2014-08-18 - 2022-11-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rabka-Zdrój , Orkana

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rabka-Zdrój , Orkana (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.11.2022, 01:00 19
25.11.2022, 02:00 21,7
25.11.2022, 03:00 20,7
25.11.2022, 04:00 20,6
25.11.2022, 05:00 27,6
25.11.2022, 06:00 28,4
25.11.2022, 07:00 32,9
25.11.2022, 08:00 27,8
25.11.2022, 09:00 33
25.11.2022, 10:00 46,7
25.11.2022, 11:00 50,3
25.11.2022, 12:00 36,5
25.11.2022, 13:00 19,5
25.11.2022, 14:00 17,1
25.11.2022, 15:00 34,8
25.11.2022, 16:00 33,1
25.11.2022, 17:00 39,5
25.11.2022, 18:00 42,3
25.11.2022, 19:00 52,7
25.11.2022, 20:00 60,5
25.11.2022, 21:00 49
25.11.2022, 22:00 74,7
25.11.2022, 23:00 63,3
26.11.2022, 00:00 53,9
26.11.2022, 01:00 68,5
26.11.2022, 02:00 49,2
26.11.2022, 03:00 43,1
26.11.2022, 04:00 33,3
26.11.2022, 05:00 27,9
26.11.2022, 06:00 22,3
26.11.2022, 07:00 18,5
26.11.2022, 08:00 33,4
26.11.2022, 09:00 37,6
26.11.2022, 10:00 32,2
26.11.2022, 11:00 27,8
26.11.2022, 12:00 27,4
26.11.2022, 13:00 29,3
26.11.2022, 14:00 33,1
26.11.2022, 15:00 39,3
26.11.2022, 16:00 42,3
26.11.2022, 17:00 43,5
26.11.2022, 18:00 41,3
26.11.2022, 19:00 56,4
26.11.2022, 20:00 65,5
26.11.2022, 21:00 59,6
26.11.2022, 22:00 19,6
26.11.2022, 23:00 9,3
27.11.2022, 00:00
27.11.2022, 01:00
27.11.2022, 02:00
27.11.2022, 03:00
27.11.2022, 04:00
27.11.2022, 05:00
27.11.2022, 06:00
27.11.2022, 07:00
27.11.2022, 08:00
27.11.2022, 09:00
27.11.2022, 10:00
27.11.2022, 11:00
27.11.2022, 12:00
27.11.2022, 13:00
27.11.2022, 14:00
27.11.2022, 15:00
27.11.2022, 16:00
27.11.2022, 17:00
27.11.2022, 18:00
27.11.2022, 19:00
27.11.2022, 20:00
27.11.2022, 21:00
27.11.2022, 22:00
27.11.2022, 23:00
28.11.2022, 00:00
Minimum 9,3
Maksimum 74,7
Średnia 37,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.