Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2024-06-18 20:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2024-06-18

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
16.06.2024, 01:00 52,1 1,9 1,7
16.06.2024, 02:00 45 1,9 1,2
16.06.2024, 03:00 36,7 1,7 1,4
16.06.2024, 04:00 41,5 1,5 1,3
16.06.2024, 05:00 37,6 1,5 1,3
16.06.2024, 06:00 40,7 1,3 1,1
16.06.2024, 07:00 41 0,9 1,2
16.06.2024, 08:00 76,9 1 1,2
16.06.2024, 09:00 85,2 1,1 1,1
16.06.2024, 10:00 88,4 1,1 1,5
16.06.2024, 11:00 90,9 1,1 1,4
16.06.2024, 12:00 92 2,6 1,6
16.06.2024, 13:00 93,3 1,3 2,7
16.06.2024, 14:00 95,6 1,3 3,6
16.06.2024, 15:00 96,4 1 2,1
16.06.2024, 16:00 96,2 1,1 1,7
16.06.2024, 17:00 94,1 1,1 1,8
16.06.2024, 18:00 74,8 1,1 1,2
16.06.2024, 19:00 56,4 1,1 1,2
16.06.2024, 20:00 78,8 2,2 1,5
16.06.2024, 21:00 87,4 3,1 1,9
16.06.2024, 22:00 72,4 3,9 1,7
16.06.2024, 23:00 60,7 3,4 1,2
17.06.2024, 00:00 51,7 3,3 1,4
17.06.2024, 01:00 56,6 2,5 1,6
17.06.2024, 02:00 53,6 3 1,3
17.06.2024, 03:00 49,6 3,3 1,2
17.06.2024, 04:00 43,8 2,5 1,3
17.06.2024, 05:00 43,5 2,9 1,4
17.06.2024, 06:00 45 3,2 1,4
17.06.2024, 07:00 50,1 3 1,3
17.06.2024, 08:00 58,8 2,9 1,3
17.06.2024, 09:00 74,3 2,3 1,4
17.06.2024, 10:00 76,6 2,2 1,5
17.06.2024, 11:00 81,4 1,9 1,3
17.06.2024, 12:00 86,4 1,7 1,5
17.06.2024, 13:00 89,3 1,6 1,3
17.06.2024, 14:00 93,4 1,4 1,5
17.06.2024, 15:00 95,2 1,4 1,4
17.06.2024, 16:00 99 1,5 1,4
17.06.2024, 17:00 95 1,2 1,4
17.06.2024, 18:00 90,8 1,6 1,7
17.06.2024, 19:00 91,2 1,5 1,7
17.06.2024, 20:00 72,7 1,2 1,5
17.06.2024, 21:00 63,2 1,7 1,1
17.06.2024, 22:00 58,6 1,6 1,5
17.06.2024, 23:00 53,4 1,6 1,5
18.06.2024, 00:00 50,1 1,7 1,5
18.06.2024, 01:00 39,5 1,5 1,7
18.06.2024, 02:00 28,6 1,4 1,4
18.06.2024, 03:00 14,4 1,2 1,4
18.06.2024, 04:00 10,9 1,3 1,3
18.06.2024, 05:00 8,6 1,5 1,4
18.06.2024, 06:00 11,5 1,4 1,4
18.06.2024, 07:00 52,8 1,9 1,5
18.06.2024, 08:00 70,1 1,6 1,8
18.06.2024, 09:00 72,8 1,4 1,6
18.06.2024, 10:00 74,2 1,4 1,8
18.06.2024, 11:00 91,2 1,7 1,5
18.06.2024, 12:00 100 1,8 1,8
18.06.2024, 13:00 106,4 1,7 1,9
18.06.2024, 14:00 1,7 2,1
18.06.2024, 15:00 83,2 1,7 1,4
18.06.2024, 16:00 69,6 1,1 1,1
18.06.2024, 17:00 64,8 1,4 1,4
18.06.2024, 18:00 57,8 1,1 1,3
18.06.2024, 19:00 47,3 1,2 1,1
18.06.2024, 20:00
18.06.2024, 21:00
18.06.2024, 22:00
18.06.2024, 23:00
19.06.2024, 00:00
Minimum 8,6 0,9 1,1
Maksimum 106,4 3,9 3,6
Średnia 66,1 1,8 1,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.