Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2022-09-25 17:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2022-09-25

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
23.09.2022, 01:00 11 2,7 6,7
23.09.2022, 02:00 8,2 2,6 6,8
23.09.2022, 03:00 7,5 4,4 7
23.09.2022, 04:00 12,6 3,2 6,8
23.09.2022, 05:00 12,1 3,3 6,7
23.09.2022, 06:00 17,4 2,9 6,8
23.09.2022, 07:00 23,5 2,4 7
23.09.2022, 08:00 21,4 2,1 7
23.09.2022, 09:00 22,4 2,9 6,8
23.09.2022, 10:00 25,5 2,3 6,6
23.09.2022, 11:00 36,4 1,7 6,8
23.09.2022, 12:00 44 1,7 6,9
23.09.2022, 13:00 45,7 2,1 7
23.09.2022, 14:00 44,8 1,6 6,8
23.09.2022, 15:00 49,6 1,7 7,1
23.09.2022, 16:00 55,7 1,5 6,6
23.09.2022, 17:00 61,6 1,7 7
23.09.2022, 18:00 55 2,5 7
23.09.2022, 19:00 37,9 2 6,8
23.09.2022, 20:00 22,3 1,8 7
23.09.2022, 21:00 17,4 1,7 6,8
23.09.2022, 22:00 14,1 2 7
23.09.2022, 23:00 11 1,4 6,6
24.09.2022, 00:00 6,4 1,2 6,6
24.09.2022, 01:00 3,5 1,1 6,6
24.09.2022, 02:00 4,5 1,3 7
24.09.2022, 03:00 2,1 0,8 6,8
24.09.2022, 04:00 0,3 0,5 6,8
24.09.2022, 05:00 0,2 0,6 6,7
24.09.2022, 06:00 0,4 6,8
24.09.2022, 07:00 0,2 0,5 7
24.09.2022, 08:00 2,1 0,8 6,8
24.09.2022, 09:00 7,3 1,2 6,8
24.09.2022, 10:00 37,6 3,2 6,8
24.09.2022, 11:00 61 2,4 6,8
24.09.2022, 12:00 67,1 1,6 6,9
24.09.2022, 13:00 65,1 1,5 7
24.09.2022, 14:00 68,8 1,4 6,6
24.09.2022, 15:00 67,8 1,5 7
24.09.2022, 16:00 59,4 1,1 6,9
24.09.2022, 17:00 51,1 1 6,9
24.09.2022, 18:00 43,8 1 6,9
24.09.2022, 19:00 36,4 0,9 6,7
24.09.2022, 20:00 17,8 0,9 6,8
24.09.2022, 21:00 10,8 0,9 6,6
24.09.2022, 22:00 9,7 1 6,8
24.09.2022, 23:00 10,3 0,9 6,9
25.09.2022, 00:00 6,7 0,9 7
25.09.2022, 01:00 7,7 0,8 6,9
25.09.2022, 02:00 6,3 0,6 7
25.09.2022, 03:00 5 0,6 6,8
25.09.2022, 04:00 4,1 0,8 6,7
25.09.2022, 05:00 4,1 0,4 7,1
25.09.2022, 06:00 4,2 0,3 7
25.09.2022, 07:00 5,5 0,3 6,8
25.09.2022, 08:00 9,2 0,2 6,8
25.09.2022, 09:00 34,6 1,1 6,8
25.09.2022, 10:00 39,7 1,2 6,8
25.09.2022, 11:00 51,1 1,3 7
25.09.2022, 12:00 57,9 1,4 7,2
25.09.2022, 13:00 66,9 1,3 7,5
25.09.2022, 14:00 68 1,4 7,9
25.09.2022, 15:00 64,4 1,4 7,5
25.09.2022, 16:00 55,2 1,4 7,7
25.09.2022, 17:00
25.09.2022, 18:00
25.09.2022, 19:00
25.09.2022, 20:00
25.09.2022, 21:00
25.09.2022, 22:00
25.09.2022, 23:00
26.09.2022, 00:00
Minimum 0,2 0,2 6,6
Maksimum 68,8 4,4 7,9
Średnia 28,3 1,5 6,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.