Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2023-06-01 23:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2023-06-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.05.2023, 01:00 54,2 1,9 2,9
30.05.2023, 02:00 49 2 2,9
30.05.2023, 03:00 47 1,7 2,7
30.05.2023, 04:00 42,1 1,7 2,6
30.05.2023, 05:00 37,2 1,5 2,8
30.05.2023, 06:00 28,7 1,1 2,5
30.05.2023, 07:00 20,2 0,9 2,6
30.05.2023, 08:00 59,9 1,5 2,8
30.05.2023, 09:00 72,2 1,8 3,1
30.05.2023, 10:00 92,1 1,5 2,9
30.05.2023, 11:00 100,4 1,4 2,7
30.05.2023, 12:00 100,7 1,5 2,6
30.05.2023, 13:00 98,4 1,5 3
30.05.2023, 14:00 104,9 2,3 3
30.05.2023, 15:00 104 2,3 2,8
30.05.2023, 16:00 101,8 1,8 3
30.05.2023, 17:00 103,4 1,8 3,1
30.05.2023, 18:00 102,8 1,8 2,8
30.05.2023, 19:00 107,8 2 3,1
30.05.2023, 20:00 103,8 2,1 3
30.05.2023, 21:00 87,7 2,1 2,8
30.05.2023, 22:00 74,7 2,9 2,9
30.05.2023, 23:00 66,5 3,4 2,9
31.05.2023, 00:00 65,5 3,8 3
31.05.2023, 01:00 64,4 3 2,9
31.05.2023, 02:00 61,3 2,3 2,7
31.05.2023, 03:00 55,3 2 2,8
31.05.2023, 04:00 66,1 2,3 3,3
31.05.2023, 05:00 59,5 2,5 2,7
31.05.2023, 06:00 58,8 2,9 3
31.05.2023, 07:00 56,8 2,6 3
31.05.2023, 08:00 59,5 2 2,8
31.05.2023, 09:00 65,7 1,4 3,1
31.05.2023, 10:00 73,6 1,4 2,8
31.05.2023, 11:00 83,1 1,2 2,8
31.05.2023, 12:00 85,9 1 2,8
31.05.2023, 13:00 86,7 1 2,8
31.05.2023, 14:00 88 1 2,9
31.05.2023, 15:00 89,2 1 2,7
31.05.2023, 16:00 89,1 1,1 3,1
31.05.2023, 17:00 99 1,2 3
31.05.2023, 18:00 102,3 1,4 2,9
31.05.2023, 19:00 99,3 1,4 2,8
31.05.2023, 20:00 87,5 1,4 2,9
31.05.2023, 21:00 79,8 1,4 2,8
31.05.2023, 22:00 71,5 1,6 3
31.05.2023, 23:00 66,4 1,5 2,8
01.06.2023, 00:00 63,4 1,5 2,8
01.06.2023, 01:00 58,4 1,3 2,8
01.06.2023, 02:00 52,3 1,4 2,6
01.06.2023, 03:00 52,4 1,3 2,8
01.06.2023, 04:00 42,2 1,3 3
01.06.2023, 05:00 38,8 1,3 2,8
01.06.2023, 06:00 30 1,2 2,6
01.06.2023, 07:00 37,4 1,2 2,9
01.06.2023, 08:00 72,6 2,4 3,3
01.06.2023, 09:00 81,8 2,4 3,2
01.06.2023, 10:00 93,7 2,6 3,5
01.06.2023, 11:00 113 3,4 7,4
01.06.2023, 12:00 121,1 2,8 6
01.06.2023, 13:00 124,2 2,6 5,7
01.06.2023, 14:00 126,7 2,4 4,5
01.06.2023, 15:00 127,2 2 3,9
01.06.2023, 16:00 125,7 1,8 3,9
01.06.2023, 17:00 129,7 1,9 4,6
01.06.2023, 18:00 131,5 1,9 4,7
01.06.2023, 19:00 126,8 1,9 4
01.06.2023, 20:00 112 1,9 3,3
01.06.2023, 21:00 99,5 1,9 3,4
01.06.2023, 22:00 90,3 2,1 3,1
01.06.2023, 23:00 77,7 2,2 3,1
02.06.2023, 00:00
Minimum 20,2 0,9 2,5
Maksimum 131,5 3,8 7,4
Średnia 80,3 1,8 3,2
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.