Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 18:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 1,3 5,9
07.08.2022, 02:00 1,2 5,6
07.08.2022, 03:00 1,9 5,8
07.08.2022, 04:00 1,1 5,4
07.08.2022, 05:00 1,1 5,9
07.08.2022, 06:00 0,8 5,6
07.08.2022, 07:00 0,8 5,6
07.08.2022, 08:00 0,6 5,7
07.08.2022, 09:00 0,5 5,7
07.08.2022, 10:00 0,3 5,7
07.08.2022, 11:00 0,2 5,5
07.08.2022, 12:00 0,3 5,6
07.08.2022, 13:00 0,3 5,4
07.08.2022, 14:00 0,3 5,7
07.08.2022, 15:00 0,2 5,6
07.08.2022, 16:00 0,3 5,9
07.08.2022, 17:00 0,3 6,2
07.08.2022, 18:00 0,3 5,9
07.08.2022, 19:00 0,6 5,3
07.08.2022, 20:00 1,3 5,7
07.08.2022, 21:00 1,5 5,6
07.08.2022, 22:00 1,7 5,4
07.08.2022, 23:00 5,8 5,8
08.08.2022, 00:00 5,6 5,5
08.08.2022, 01:00 4,8 5,6
08.08.2022, 02:00 4,1 5,4
08.08.2022, 03:00 4,6 5,6
08.08.2022, 04:00 3,5 5,7
08.08.2022, 05:00 3,4 5,6
08.08.2022, 06:00 3 5,6
08.08.2022, 07:00 3,1 5,6
08.08.2022, 08:00 2,5 5,7
08.08.2022, 09:00 2,4 5,5
08.08.2022, 10:00 1,1 5,5
08.08.2022, 11:00 0,7 5,3
08.08.2022, 12:00 0,7 5,6
08.08.2022, 13:00 0,7 5,6
08.08.2022, 14:00 0,8 5,5
08.08.2022, 15:00 1 5,6
08.08.2022, 16:00 1,2 5,6
08.08.2022, 17:00 1,1 5,4
08.08.2022, 18:00 2,1 5,3
08.08.2022, 19:00 2,3 5,6
08.08.2022, 20:00 3,3 5,5
08.08.2022, 21:00 3,1 5,4
08.08.2022, 22:00 2,2 5,5
08.08.2022, 23:00 2 5,4
09.08.2022, 00:00 2,4 5,9
09.08.2022, 01:00 2,3 5,5
09.08.2022, 02:00 3,7 5,7
09.08.2022, 03:00 5,3 5,4
09.08.2022, 04:00 5 5,7
09.08.2022, 05:00 5,7 5,8
09.08.2022, 06:00 4,9 5,5
09.08.2022, 07:00 3,7 5,6
09.08.2022, 08:00 3 5,5
09.08.2022, 09:00 1,4 5,7
09.08.2022, 10:00 1 5,4
09.08.2022, 11:00 1,1 5,7
09.08.2022, 12:00 0,8 5,7
09.08.2022, 13:00 0,7 5,6
09.08.2022, 14:00 0,8 5,5
09.08.2022, 15:00 0,8 5,7
09.08.2022, 16:00 1,1 5,4
09.08.2022, 17:00 1,2 5,7
09.08.2022, 18:00 1,8 5,4
09.08.2022, 19:00
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 0,2 5,3
Maksimum 5,8 6,2
Średnia 1,9 5,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.