Dane pomiarowe tabele stacji Florianka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Florianka

Aktualna data i godzina: 2023-12-03 20:00
LbFlorianRPN (Florianka, RPN) 2014-08-18 - 2023-12-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Florianka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Florianka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.12.2023, 01:00 37,3 4,9 0,6
01.12.2023, 02:00 34,2 5 1
01.12.2023, 03:00 21,7 4,1 0,4
01.12.2023, 04:00 17,4 3,6 0,5
01.12.2023, 05:00 18,2 3,6 0,9
01.12.2023, 06:00 15,7 3,4 1
01.12.2023, 07:00 11,2 3 0,5
01.12.2023, 08:00 10,5 2,9 0,6
01.12.2023, 09:00 23 6,2 1,5
01.12.2023, 10:00 30,4 7,8 1,7
01.12.2023, 11:00 31,7 6 1,5
01.12.2023, 12:00 33,3 5,2 2
01.12.2023, 13:00 33,8 5,4 2,1
01.12.2023, 14:00 37,7 6,4 3
01.12.2023, 15:00 36,3 7,9 2,9
01.12.2023, 16:00 32,8 8,7 2,3
01.12.2023, 17:00 30,8 12,9 2,1
01.12.2023, 18:00 27,5 13,1 1,8
01.12.2023, 19:00 25,6 13,4 1,3
01.12.2023, 20:00 21,1 15 1,3
01.12.2023, 21:00 25,9 10,7 1,6
01.12.2023, 22:00 27,7 9,7 1,5
01.12.2023, 23:00 27,1 11,9 2
02.12.2023, 00:00 23,3 16,3 2,4
02.12.2023, 01:00 23,2 16,2 2,6
02.12.2023, 02:00 25,4 15,8 3,9
02.12.2023, 03:00 27,3 13,7 3,8
02.12.2023, 04:00 26,7 14,5 3,6
02.12.2023, 05:00 30,6 10,6 2,7
02.12.2023, 06:00 35,1 8,2 2,8
02.12.2023, 07:00 37,4 6,7 2,1
02.12.2023, 08:00 38,3 6,4 2,6
02.12.2023, 09:00 36 6,9 2,7
02.12.2023, 10:00 33,7 8,1 2,8
02.12.2023, 11:00 37,8 6,4 2,3
02.12.2023, 12:00 41,3 4,9 1,8
02.12.2023, 13:00 43,2 5,3 1,6
02.12.2023, 14:00 44,8 5,1 1,4
02.12.2023, 15:00 44,9 4,6 1,4
02.12.2023, 16:00 45,8 4,4 1,1
02.12.2023, 17:00 46,5 4,3 1,1
02.12.2023, 18:00 45,6 4,2 1,2
02.12.2023, 19:00 44 4,3 1,3
02.12.2023, 20:00 41,9 5 1,3
02.12.2023, 21:00 38,6 5,6 1,4
02.12.2023, 22:00 37 4,8 1,1
02.12.2023, 23:00 36,2 4,8 1
03.12.2023, 00:00 35,1 6,4 1,3
03.12.2023, 01:00 34,6 6,6 1,1
03.12.2023, 02:00 27,6 8,7 1,1
03.12.2023, 03:00 25,9 6,3 1,5
03.12.2023, 04:00 25,2 4,6 1,2
03.12.2023, 05:00 19,3 6,4 0,8
03.12.2023, 06:00 16,1 9 1
03.12.2023, 07:00 16 9,1 1,5
03.12.2023, 08:00 19,5 7,3 1,3
03.12.2023, 09:00 25,8 5,7 1,2
03.12.2023, 10:00 33,1 4,1 1,2
03.12.2023, 11:00 39,2 2,9 0,8
03.12.2023, 12:00 41,5 2,7 1,4
03.12.2023, 13:00 38,7 3,5 1,8
03.12.2023, 14:00 29 6,4 1,4
03.12.2023, 15:00 24,8 7,9 1,9
03.12.2023, 16:00 23,5 8,5 1,5
03.12.2023, 17:00 20,5 10,1 1,7
03.12.2023, 18:00 19,4 11,6 2,1
03.12.2023, 19:00 19,2 12,2 2
03.12.2023, 20:00 20,4 11,6 2,3
03.12.2023, 21:00
03.12.2023, 22:00
03.12.2023, 23:00
04.12.2023, 00:00
Minimum 10,5 2,7 0,4
Maksimum 46,5 16,3 3,9
Średnia 30,1 7,5 1,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.