Dane pomiarowe tabele stacji Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Aktualna data i godzina: 2023-06-01 23:00
SlLublSzymal (Lubliniec, ul. ks. Szymały) 2014-08-18 - 2023-06-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
30.05.2023, 01:00 25,5 3,3 0,5
30.05.2023, 02:00 28,8 3,5 0,5
30.05.2023, 03:00 26,1 3,5 0,4
30.05.2023, 04:00 28,3 3,8 0,5
30.05.2023, 05:00 20,6 3,9 0,4
30.05.2023, 06:00 21,5 2,8 0,4
30.05.2023, 07:00 24,4 2,3 0,4
30.05.2023, 08:00 23,1 3,9 0,4
30.05.2023, 09:00 22,8 3,3 0,4
30.05.2023, 10:00 26,4 3,7 0,4
30.05.2023, 11:00 21,1 2,8 0,4
30.05.2023, 12:00 16,9 2,8 0,2
30.05.2023, 13:00 9,9 2,6 0,2
30.05.2023, 14:00 11,3 3 0,2
30.05.2023, 15:00 21,3 2,1 0,2
30.05.2023, 16:00 21,5 2,5 0,2
30.05.2023, 17:00 9,5 1,3 0,2
30.05.2023, 18:00 11,8 1,4 0,2
30.05.2023, 19:00 13,1 2 0,2
30.05.2023, 20:00 18,1 2,7 0,2
30.05.2023, 21:00 14,8 3,1 0,3
30.05.2023, 22:00 28,7 3,3 0,5
30.05.2023, 23:00 24,8 2,4 0,8
31.05.2023, 00:00 12,9 2,2 0,6
31.05.2023, 01:00 13,2 2,6 0,6
31.05.2023, 02:00 15,9 2,8 0,5
31.05.2023, 03:00 14,9 1,9 0,5
31.05.2023, 04:00 17,5 1,8 0,5
31.05.2023, 05:00 23,1 1,6 0,5
31.05.2023, 06:00 18,3 2,3 0,4
31.05.2023, 07:00 17,8 2,8 0,4
31.05.2023, 08:00 20,3 7,8 0,5
31.05.2023, 09:00 16,9 6,7 0,5
31.05.2023, 10:00 18,6 6,6 0,3
31.05.2023, 11:00 13,2 4,7 0,2
31.05.2023, 12:00 13,4 2,5 0,1
31.05.2023, 13:00 12,4 2 0,1
31.05.2023, 14:00 12,2 3,1 0,1
31.05.2023, 15:00 13,6 2 0,1
31.05.2023, 16:00 12,4 2,3 0,2
31.05.2023, 17:00 7 2,6 0,2
31.05.2023, 18:00 6,9 1,6 0,2
31.05.2023, 19:00 8,1 2 0,2
31.05.2023, 20:00 8,9 2,6 0,2
31.05.2023, 21:00 20,7 2,9 0,2
31.05.2023, 22:00 27,2 4,9 0,4
31.05.2023, 23:00 42,4 6 1,8
01.06.2023, 00:00 51,3 4,9 2,7
01.06.2023, 01:00 27,4 4,5 2,6
01.06.2023, 02:00 29,2 4,5 1,7
01.06.2023, 03:00 22,4 4,1 2,3
01.06.2023, 04:00 26,2 4 2,9
01.06.2023, 05:00 29 5 1,2
01.06.2023, 06:00 34,2 5,7 2
01.06.2023, 07:00 30,3 3,3 1,6
01.06.2023, 08:00 32,1 5,1 0,7
01.06.2023, 09:00 30,9 4,5 0,5
01.06.2023, 10:00 18,4 4,7 0,3
01.06.2023, 11:00 16,2 5 0,2
01.06.2023, 12:00 19,2 4,5 0,2
01.06.2023, 13:00 19,3 5 0,2
01.06.2023, 14:00 23,9 5,1 0,2
01.06.2023, 15:00 17,7 4,4 0,2
01.06.2023, 16:00 12,8 4,3 0,2
01.06.2023, 17:00 10,6 5,3 0,1
01.06.2023, 18:00 7,6 5,3 0,2
01.06.2023, 19:00 5,3 6 0,1
01.06.2023, 20:00 8,7 5 0,3
01.06.2023, 21:00 23,2 6,2 0,5
01.06.2023, 22:00 27,8 8,2 1,2
01.06.2023, 23:00 7,1 1,6
02.06.2023, 00:00
Minimum 5,3 1,3 0,1
Maksimum 51,3 8,2 2,9
Średnia 19,7 3,7 0,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.