Dane pomiarowe tabele stacji Lubliniec, ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Aktualna data i godzina: 2022-08-09 18:00
SlLublSzymal (Lubliniec, ul. ks. Szymały) 2014-08-18 - 2022-08-09

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Lubliniec , ul. Ks. Płk. Jana Szymały 3 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
07.08.2022, 01:00 4,2 0,4
07.08.2022, 02:00 4,8 0,4
07.08.2022, 03:00 14,1 4,7 0,4
07.08.2022, 04:00 17,5 4,4 0,3
07.08.2022, 05:00 13,7 4,4 0,3
07.08.2022, 06:00 15,9 4,7 0,3
07.08.2022, 07:00 19,9 4,6 0,3
07.08.2022, 08:00 24,9 4,8 0,3
07.08.2022, 09:00 26,6 5,3 0,3
07.08.2022, 10:00 12,1 6,9 0,2
07.08.2022, 11:00 11,2 4,9 0,1
07.08.2022, 12:00 11,8 5,3 0,1
07.08.2022, 13:00 11,8 6 0,1
07.08.2022, 14:00 9,5 6,5 0,1
07.08.2022, 15:00 6,9 5,8 0,1
07.08.2022, 16:00 9,5 5,7 0,1
07.08.2022, 17:00 13,6 5,7 0,1
07.08.2022, 18:00 12,5 6,1 0,1
07.08.2022, 19:00 10,4 6,7 0,1
07.08.2022, 20:00 9,9 6,3 0,1
07.08.2022, 21:00 12,6 5,8 0,3
07.08.2022, 22:00 7,9 0,4
07.08.2022, 23:00 10 7,5 0,6
08.08.2022, 00:00 11,4 6,5 0,3
08.08.2022, 01:00 22,9 6 0,3
08.08.2022, 02:00 16,5 6,3 0,6
08.08.2022, 03:00 6,7 0,5
08.08.2022, 04:00 17,6 6,3 0,5
08.08.2022, 05:00 12,6 6,4 1,5
08.08.2022, 06:00 11,3 7,3 0,7
08.08.2022, 07:00 10,3 6,1 0,2
08.08.2022, 08:00 17,3 6,5 0,2
08.08.2022, 09:00 16,4 6,5 1,1
08.08.2022, 10:00 5 0,2
08.08.2022, 11:00 20,5 4,5 0,2
08.08.2022, 12:00 9,6 5,4 0,1
08.08.2022, 13:00 11,8 5,3 0,2
08.08.2022, 14:00 9,4 5,4 0,2
08.08.2022, 15:00 8,7 5,4 0,1
08.08.2022, 16:00 13,6 5,6 0,1
08.08.2022, 17:00 12,9 5,8 0,1
08.08.2022, 18:00 9,7 5,6 0,1
08.08.2022, 19:00 11,4 5,5 0,1
08.08.2022, 20:00 18,8 5,9 0,1
08.08.2022, 21:00 30,8 5,5 0,5
08.08.2022, 22:00 18,5 6 0,5
08.08.2022, 23:00 19,1 5,3 0,5
09.08.2022, 00:00 19,6 5,2 0,5
09.08.2022, 01:00 11,9 5,6 0,5
09.08.2022, 02:00 21,9 5,9 0,5
09.08.2022, 03:00 17,7 5,9 0,4
09.08.2022, 04:00 17 6,1 0,4
09.08.2022, 05:00 22,1 6,1 0,5
09.08.2022, 06:00 14,8 5,8 0,7
09.08.2022, 07:00 32 6,9 0,8
09.08.2022, 08:00 7,5 0,7
09.08.2022, 09:00 16,2 6,9 0,5
09.08.2022, 10:00 9,2 5,6 0,3
09.08.2022, 11:00 6,3 0,2
09.08.2022, 12:00 21,9 5,4 0,2
09.08.2022, 13:00 17,6 5 0,1
09.08.2022, 14:00 22,7 4,8 0,1
09.08.2022, 15:00 18,5 4,4 0,2
09.08.2022, 16:00 13,5 4,7 0,1
09.08.2022, 17:00 20,4 4,5 0,1
09.08.2022, 18:00 4,6 0,1
09.08.2022, 19:00
09.08.2022, 20:00
09.08.2022, 21:00
09.08.2022, 22:00
09.08.2022, 23:00
10.08.2022, 00:00
Minimum 6,9 4,2 0,1
Maksimum 32 7,9 1,5
Średnia 15,6 5,7 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.