Dane pomiarowe tabele stacji Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2024-06-23 01:00
SlGoczaUzdroMOB (Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2024-06-23

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
21.06.2024, 01:00 13,7 9,6 48,6 12,8 0,7
21.06.2024, 02:00 14,7 11,1 37,5 15,4 0,6
21.06.2024, 03:00 13,3 10,1 24,7 16,5 0,7
21.06.2024, 04:00 13,9 10,2 21 16,5 0,7
21.06.2024, 05:00 13,9 10,4 18,1 14,8 0,7
21.06.2024, 06:00 16,1 11 14,2 14,6 0,8
21.06.2024, 07:00 16,9 11,3 24,3 9,7 1
21.06.2024, 08:00 13,4 9 31,3 10,8 0,6
21.06.2024, 09:00 13,2 8,8 34,9 11,1 0,5
21.06.2024, 10:00 15,5 9,9 37,7 15,3 0,5
21.06.2024, 11:00 21,3 11,8 53,9 14 0,5
21.06.2024, 12:00 18,2 10,7 77,7 6,5 0,6
21.06.2024, 13:00 18,2 9,5 87,5 4,4 0,3
21.06.2024, 14:00 19,8 10 98,5 4,9 0,2
21.06.2024, 15:00 21,6 10,9 98,4 3,7 0,2
21.06.2024, 16:00 22,9 11,2 100,6 4,5 0,2
21.06.2024, 17:00 24,1 12,8 97 5,6 0,3
21.06.2024, 18:00 21,7 12,1 111,5 6,8 0,3
21.06.2024, 19:00 22,9 12,2 119,5 8,7 0,3
21.06.2024, 20:00 21 11,6 94,8 7,8 0,3
21.06.2024, 21:00 22,7 12,3 81,4 12,2 0,4
21.06.2024, 22:00 20,6 12,7 75,8 9,7 0,4
21.06.2024, 23:00 23,2 14,9 62,5 13,7 0,6
22.06.2024, 00:00 24,3 15,1 44,7 7 0,6
22.06.2024, 01:00 25,2 13,8 42,5 6,1 0,4
22.06.2024, 02:00 26,8 13,7 37,3 6,9 0,3
22.06.2024, 03:00 27,1 14,3 53,3 10,1 0,3
22.06.2024, 04:00 27,7 14,6 53,1 7 0,2
22.06.2024, 05:00 30,9 15,6 25,2 9,4 0,3
22.06.2024, 06:00 30,2 16,5 18,7 8,6 0,4
22.06.2024, 07:00 30,5 15,1 33,7 6,1 0,3
22.06.2024, 08:00 27,8 12,8 47,5 3,2 0,5
22.06.2024, 09:00 15,9 7,5 58,5 2,2 0,4
22.06.2024, 10:00 7 3,7 62,7 1,9 0,2
22.06.2024, 11:00 8,1 4,2 57,5 7,6 0,1
22.06.2024, 12:00 9,9 5,2 60,3 7,4 0,2
22.06.2024, 13:00 7,9 4,2 75,9 1,1 0,1
22.06.2024, 14:00 7,3 3,9 80,9 0,3 0,1
22.06.2024, 15:00 7,5 3,8 86,4 0,2 0,1
22.06.2024, 16:00 6,7 3,9 87,9 0,5 0,1
22.06.2024, 17:00 7,2 3,9 85,2 1 0,1
22.06.2024, 18:00 6,7 3,8 87,4 0,4 0,1
22.06.2024, 19:00 6 3,7 87,7 0,6 0,2
22.06.2024, 20:00 7,1 4,3 86,9 0,8 0,1
22.06.2024, 21:00 8 5,8 81,5 2 0,2
22.06.2024, 22:00 11 7,8 53,3 8,6 0,5
22.06.2024, 23:00 12,5 9 51,8 7,8 1
23.06.2024, 00:00 11,8 7,5 55,2 8,5 0,4
23.06.2024, 01:00
23.06.2024, 02:00
23.06.2024, 03:00
23.06.2024, 04:00
23.06.2024, 05:00
23.06.2024, 06:00
23.06.2024, 07:00
23.06.2024, 08:00
23.06.2024, 09:00
23.06.2024, 10:00
23.06.2024, 11:00
23.06.2024, 12:00
23.06.2024, 13:00
23.06.2024, 14:00
23.06.2024, 15:00
23.06.2024, 16:00
23.06.2024, 17:00
23.06.2024, 18:00
23.06.2024, 19:00
23.06.2024, 20:00
23.06.2024, 21:00
23.06.2024, 22:00
23.06.2024, 23:00
24.06.2024, 00:00
Minimum 6 3,7 14,2 0,2 0,1
Maksimum 30,9 16,5 119,5 16,5 1
Średnia 17 9,7 61,8 7,4 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.