Dane pomiarowe tabele stacji Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2022-08-11 02:00
SlGoczaUzdroMOB (Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2022-08-11

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2022, 01:00 20,4 14,9 36 15,5 0,5
09.08.2022, 02:00 19,1 14,3 27,1 20 0,5
09.08.2022, 03:00 19,7 14,7 19,3 25,9 0,5
09.08.2022, 04:00 18,5 13,4 19,5 22,2 0,4
09.08.2022, 05:00 19 13,2 22,7 19,2 0,3
09.08.2022, 06:00 21,2 13,6 18,4 23,4 0,3
09.08.2022, 07:00 21,5 13,9 14,5 26,7 0,3
09.08.2022, 08:00 21,5 13 27,8 17,2 0,3
09.08.2022, 09:00 27 11,2 44,6 12,5 0,3
09.08.2022, 10:00 15,9 7,7 59,9 8,6 0,2
09.08.2022, 11:00 17,3 7,6 68,9 7,4 0,1
09.08.2022, 12:00 15,9 6,7 80,4 5,6 0,3
09.08.2022, 13:00 13,7 6,2 83,1 4,1 0,3
09.08.2022, 14:00 12,6 5,9 84,3 4,5 0,2
09.08.2022, 15:00 13,1 6,3 88,9 3 0,3
09.08.2022, 16:00 15,6 6,7 86,7 5,4 0,3
09.08.2022, 17:00 14 6,1 79,3 5,9 0,3
09.08.2022, 18:00 12 5,8 81,2 5 0,3
09.08.2022, 19:00 16,1 7 85,3 4,4 0,3
09.08.2022, 20:00 15,5 7,3 78,1 7,1 0,2
09.08.2022, 21:00 17,8 8,4 63,3 12,9 0,1
09.08.2022, 22:00 16,8 9,1 59,7 12,4 0,2
09.08.2022, 23:00 16 9,6 60,4 12,9 0,1
10.08.2022, 00:00 18 11,5 46,2 18,3 0,2
10.08.2022, 01:00 18,8 12,8 22,6 33 0,3
10.08.2022, 02:00 19,1 13,7 32,8 24,6 0,4
10.08.2022, 03:00 18,6 13,7 40,7 13,5 0,2
10.08.2022, 04:00 18,1 13,8 37,4 12,5 0,3
10.08.2022, 05:00 19,4 15,3 21,6 20,8 0,3
10.08.2022, 06:00 19,9 16 10,1 29,8 0,3
10.08.2022, 07:00 22,3 16,3 12 28,9 0,4
10.08.2022, 08:00 23,7 16,1 24,7 21,4 0,3
10.08.2022, 09:00 38 15,6 41,6 14 0,3
10.08.2022, 10:00 19,1 11,6 57,5 9,4 0,2
10.08.2022, 11:00 16,1 9,2 74,2 6,4 0,1
10.08.2022, 12:00 14 8,6 85,4 5,1 0,1
10.08.2022, 13:00 13 7,1 89,6 4,5 0,2
10.08.2022, 14:00 11,3 6,4 87,2 3,2 0,2
10.08.2022, 15:00 11,9 6,9 87,9 3,6 0,3
10.08.2022, 16:00 11,5 6,9 88,8 3,4 0,2
10.08.2022, 17:00 11,5 7 90,3 4,9 0,1
10.08.2022, 18:00 13 7 90,2 5,8 0,2
10.08.2022, 19:00 12,4 6,9 86,7 5,5 0,2
10.08.2022, 20:00 13,1 6,9 79 7,4 0,1
10.08.2022, 21:00 18,4 10,1 60,7 17,5 0,3
10.08.2022, 22:00 18,6 12,5 50,2 24,3 0,4
10.08.2022, 23:00 22 16,4 51,7 19,1 0,5
11.08.2022, 00:00 20,1 13,6 45,2 19 0,5
11.08.2022, 01:00 24 15,3 21,9 30 0,5
11.08.2022, 02:00
11.08.2022, 03:00
11.08.2022, 04:00
11.08.2022, 05:00
11.08.2022, 06:00
11.08.2022, 07:00
11.08.2022, 08:00
11.08.2022, 09:00
11.08.2022, 10:00
11.08.2022, 11:00
11.08.2022, 12:00
11.08.2022, 13:00
11.08.2022, 14:00
11.08.2022, 15:00
11.08.2022, 16:00
11.08.2022, 17:00
11.08.2022, 18:00
11.08.2022, 19:00
11.08.2022, 20:00
11.08.2022, 21:00
11.08.2022, 22:00
11.08.2022, 23:00
12.08.2022, 00:00
Minimum 11,3 5,8 10,1 3 0,1
Maksimum 38 16,4 90,3 33 0,5
Średnia 17,7 10,6 55,6 13,6 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.