Dane pomiarowe tabele stacji Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2021-11-27 13:00
SlGoczaUzdroMOB (Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2021-11-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.11.2021, 01:00 132,5 127,8 1,9 33,1 8,1
25.11.2021, 02:00 134,6 132 1,9 31,3 8,1
25.11.2021, 03:00 124,9 122,3 2 29,8 7,2
25.11.2021, 04:00 119,8 117,1 2 28,3 6,7
25.11.2021, 05:00 106,1 103,4 1,8 27,6 6
25.11.2021, 06:00 101,8 98,6 1,9 28,9 5,3
25.11.2021, 07:00 126,7 122,3 1,8 31,5 5,9
25.11.2021, 08:00 148,7 143,5 3 35,6 7,4
25.11.2021, 09:00 154,2 145 3,2 47,3 9,2
25.11.2021, 10:00 36,1 34 42,4 12 4
25.11.2021, 11:00 12,7 11,9 52,1 4,4 0,8
25.11.2021, 12:00 13 11,6 50,8 7,6 0,7
25.11.2021, 13:00 14,1 12,7 52 6,5 0,7
25.11.2021, 14:00 14,1 12,9 50,2 9,2 0,7
25.11.2021, 15:00 15,9 14,9 49,4 13 0,7
25.11.2021, 16:00 16,6 15,4 52,8 10,3 0,7
25.11.2021, 17:00 40,6 35,8 23,5 29 1,4
25.11.2021, 18:00 75,6 67,1 6,8 43,4 3,2
25.11.2021, 19:00 75,1 70,4 13,1 33,6 3,8
25.11.2021, 20:00 83,6 77,2 10,3 35,6 4,8
25.11.2021, 21:00 56 52,7 21,3 21,6 3,2
25.11.2021, 22:00 48,1 45,4 22 21,8 2,1
25.11.2021, 23:00 66,6 64 9,3 26,4 3
26.11.2021, 00:00 66,4 64,2 14,7 20,9 3
26.11.2021, 01:00 62,5 60,5 15,6 19,4 2,9
26.11.2021, 02:00 61,5 59,3 15,5 18,9 2,6
26.11.2021, 03:00 59,8 57,6 12,1 19,3 2,4
26.11.2021, 04:00 61,3 58,2 9,6 21,5 2,5
26.11.2021, 05:00 50,7 48,7 5 24,2 2,2
26.11.2021, 06:00 57,6 53,7 1,6 28,5 2,2
26.11.2021, 07:00 64,7 60,9 1,5 29,3 2,6
26.11.2021, 08:00 67,6 63,9 1,7 31,5 2,6
26.11.2021, 09:00 93,4 85,3 1,7 30,8 3,2
26.11.2021, 10:00 104,5 102,5 2,5 28,7 5,4
26.11.2021, 11:00 77,9 76,2 2,9 30,8 5,5
26.11.2021, 12:00 59,2 57,6 4,9 32,4 4
26.11.2021, 13:00 54,9 53,4 8,4 32,9 3
26.11.2021, 14:00 48,1 47,2 5,4 37,3 2,4
26.11.2021, 15:00 47,6 46,8 2,5 39,2 2,7
26.11.2021, 16:00 39,4 38,5 2,2 39 2,9
26.11.2021, 17:00 40,9 39,9 1,4 39,4 2,8
26.11.2021, 18:00 42,2 41,5 1,4 36,9 3,4
26.11.2021, 19:00 48,5 47,8 1,7 35,1 3,7
26.11.2021, 20:00 45,1 44 1,6 32,3 3,5
26.11.2021, 21:00 53,4 52,5 1,7 34,7 3,9
26.11.2021, 22:00 58,9 58,1 1,6 35,3 5,4
26.11.2021, 23:00 51 50,6 1,7 33,6 4,8
27.11.2021, 00:00 44,8 44,5 1,8 30 5,2
27.11.2021, 01:00 28,3 28,1 3,9 27,9 3,7
27.11.2021, 02:00 20,8 20,7 15,7 17,5 2,2
27.11.2021, 03:00 19 18,8 25,2 12,1 1,5
27.11.2021, 04:00 19,2 19 26,5 13,7 1,2
27.11.2021, 05:00 17,9 17,5 22,8 14,7 1,3
27.11.2021, 06:00 16,7 16,6 18,9 15,3 1,3
27.11.2021, 07:00 18,1 17,6 16,6 15,4 1,4
27.11.2021, 08:00 16,8 16,6 22,4 12,5 1,2
27.11.2021, 09:00 16,4 16,2 24,7 11,8 1
27.11.2021, 10:00 20,4 20 25,8 12,2 1
27.11.2021, 11:00 25,5 24,5 28,3 12,5 1,3
27.11.2021, 12:00 25,4 24,4 38 11,1 1,5
27.11.2021, 13:00
27.11.2021, 14:00
27.11.2021, 15:00
27.11.2021, 16:00
27.11.2021, 17:00
27.11.2021, 18:00
27.11.2021, 19:00
27.11.2021, 20:00
27.11.2021, 21:00
27.11.2021, 22:00
27.11.2021, 23:00
28.11.2021, 00:00
Minimum 12,7 11,6 1,4 4,4 0,7
Maksimum 154,2 145 52,8 47,3 9,2
Średnia 57,1 54,9 14,4 25,1 3,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.