Dane pomiarowe tabele stacji Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2023-06-04 00:00
SlGoczaUzdroMOB (Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2023-06-04

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
02.06.2023, 01:00 23,9 16,6 64,4 11,6 1
02.06.2023, 02:00 16,8 11,4 81 6,4 0,7
02.06.2023, 03:00 17,3 11,6 70 7,7 0,5
02.06.2023, 04:00 18 12,3 55,4 10,7 0,6
02.06.2023, 05:00 18,6 13 48,3 11,3 0,8
02.06.2023, 06:00 22,9 15,9 42,2 15,1 0,8
02.06.2023, 07:00 30,4 17,4 39,3 16 0,7
02.06.2023, 08:00 28,3 17,2 53,3 14,8 0,8
02.06.2023, 09:00 31,2 16,6 60,7 11,2 0,8
02.06.2023, 10:00 18,9 10,4 74,9 5,6 0,4
02.06.2023, 11:00 18,7 9,6 81,9 5,6 0,1
02.06.2023, 12:00 19,1 9,7 89,2 2,2 0,1
02.06.2023, 13:00 18,6 9,6 86,9 1,7 0,1
02.06.2023, 14:00 17,6 9,3 89 2,7 0,1
02.06.2023, 15:00 18,8 9 91,1 2 0,1
02.06.2023, 16:00 18,1 8,9 96,1 2,7 0,1
02.06.2023, 17:00 17,2 8,7 94,5 4,9 0,1
02.06.2023, 18:00 17,3 8,1 92,7 7,1 0,2
02.06.2023, 19:00 17,2 8,1 93,5 4,8 0,3
02.06.2023, 20:00 15,3 7,3 87,2 6,5 0,3
02.06.2023, 21:00 20,6 9,5 70,7 5,9 0,2
02.06.2023, 22:00 17,3 8,8 58,6 7 0,2
02.06.2023, 23:00 15,5 8,6 53,7 6,8 0,1
03.06.2023, 00:00 14,1 8,7 51,9 6,4 0,3
03.06.2023, 01:00 13,3 7,8 50,8 7,5 0,2
03.06.2023, 02:00 13,8 9,1 42,9 11,2 0,2
03.06.2023, 03:00 14,8 10 34,8 11 0,4
03.06.2023, 04:00 13,4 9,5 37,1 8,4 0,3
03.06.2023, 05:00 15,1 10,7 30,8 11,2 0,3
03.06.2023, 06:00 16,8 11,2 26,9 11,8 0,4
03.06.2023, 07:00 18,5 12,1 29,8 8,8 0,4
03.06.2023, 08:00 20,1 11,9 36 7,5 0,4
03.06.2023, 09:00 18,3 8,2 61,4 3,9 0,3
03.06.2023, 10:00 14,6 6,6 73,3 2,4 0,2
03.06.2023, 11:00 17,7 7 80 3 0,1
03.06.2023, 12:00 20 6,7 85,7 2,4 0,1
03.06.2023, 13:00 17,5 6,3 91,2 2,4 0,1
03.06.2023, 14:00 15,2 5,9 94,8 2,2 0,1
03.06.2023, 15:00
03.06.2023, 16:00
03.06.2023, 17:00
03.06.2023, 18:00
03.06.2023, 19:00
03.06.2023, 20:00 19,3 5,4 85,9 4,9 0,1
03.06.2023, 21:00 23 6,1 78,4 7,6 0,1
03.06.2023, 22:00 19,7 6,3 71,5 9,3 0,2
03.06.2023, 23:00 17,4 8,1 67,5 8,1 0,3
04.06.2023, 00:00
04.06.2023, 01:00
04.06.2023, 02:00
04.06.2023, 03:00
04.06.2023, 04:00
04.06.2023, 05:00
04.06.2023, 06:00
04.06.2023, 07:00
04.06.2023, 08:00
04.06.2023, 09:00
04.06.2023, 10:00
04.06.2023, 11:00
04.06.2023, 12:00
04.06.2023, 13:00
04.06.2023, 14:00
04.06.2023, 15:00
04.06.2023, 16:00
04.06.2023, 17:00
04.06.2023, 18:00
04.06.2023, 19:00
04.06.2023, 20:00
04.06.2023, 21:00
04.06.2023, 22:00
04.06.2023, 23:00
05.06.2023, 00:00
Minimum 13,3 5,4 26,9 1,7 0,1
Maksimum 31,2 17,4 96,1 16 1
Średnia 18,6 9,9 66,8 7,2 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.