Dane pomiarowe tabele stacji Goczałkowice-Zdrój, ul. Parkowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Aktualna data i godzina: 2024-04-12 14:00
SlGoczaUzdroMOB (Goczałkowice Zdrój, ul. Parkowa) 2014-08-18 - 2024-04-12

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Goczałkowice-Zdrój , ul. Parkowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
10.04.2024, 01:00 37,8 26,3 14,1 43,2 3,8
10.04.2024, 02:00 35,4 24,5 29,4 14,6 1,8
10.04.2024, 03:00 27,9 18,1 42,1 10 1,7
10.04.2024, 04:00 28,2 15,7 44,6 10,8 0,9
10.04.2024, 05:00 30,2 14,1 52,9 9,9 0,7
10.04.2024, 06:00 27,3 12,2 51,8 7,9 0,4
10.04.2024, 07:00 33,4 9,9 49,2 6,5 0,2
10.04.2024, 08:00 31,2 8 58,5 6 0,2
10.04.2024, 09:00 21,6 6 60 7,2 0,2
10.04.2024, 10:00 18,6 5,7 56,4 9,4 0,3
10.04.2024, 11:00 16,1 6,2 55,2 9,1 0,2
10.04.2024, 12:00 18,3 7,8 55 7,3 0,3
10.04.2024, 13:00 15,5 7,9 56,4 7,8 0,3
10.04.2024, 14:00 16,5 8 56 7,4 0,3
10.04.2024, 15:00 17,5 8 57 7,2 0,3
10.04.2024, 16:00 15,6 8,3 53 8,7 0,3
10.04.2024, 17:00 15,3 8 55,1 7,3 0,3
10.04.2024, 18:00 13,7 7,4 55,8 6,5 0,3
10.04.2024, 19:00 13,8 7,4 52,2 7,1 0,3
10.04.2024, 20:00 12,7 7,9 49,6 7,3 0,4
10.04.2024, 21:00 14,2 8,4 47,8 8,3 0,6
10.04.2024, 22:00 13,7 8,6 43,8 9,2 0,5
10.04.2024, 23:00 15,7 10,6 41,2 9,8 0,7
11.04.2024, 00:00 16 11,3 42,2 9,9 0,5
11.04.2024, 01:00 14,5 10,7 45,8 7,5 0,5
11.04.2024, 02:00 15,4 11,1 38,7 7,2 0,5
11.04.2024, 03:00 15 11,1 35,9 7 0,5
11.04.2024, 04:00 16,8 12,9 27,2 8,2 0,6
11.04.2024, 05:00 18,3 14,8 8,2 25,8 0,9
11.04.2024, 06:00 22 16,2 3,1 30 0,9
11.04.2024, 07:00 28,9 20,3 1,4 32,3 1,4
11.04.2024, 08:00 45,3 32,8 7,2 29,2 1,7
11.04.2024, 09:00 25,4 18,2 23,9 16,6 1,1
11.04.2024, 10:00 27,1 13,8 35,7 14,3 0,9
11.04.2024, 11:00 19,3 11,2 50,2 9,7 0,6
11.04.2024, 12:00 15,3 9,5 59,8 6,1 0,5
11.04.2024, 13:00 15,4 8,7 66,1 4,7 0,3
11.04.2024, 14:00 14,4 8,4 71,9 4,1 0,3
11.04.2024, 15:00 14,2 8,5 78,5 3,9 0,3
11.04.2024, 16:00 18,1 9 82,5 3,9 0,3
11.04.2024, 17:00 16,6 8,9 86,4 4,2 0,3
11.04.2024, 18:00 15,9 8,8 87,3 5 0,3
11.04.2024, 19:00 18 9,9 84,3 5,6 0,3
11.04.2024, 20:00 18 11,6 79,3 7,3 0,5
11.04.2024, 21:00 23,2 15,1 49,5 21,5 0,7
11.04.2024, 22:00 39,3 26 30,3 31 1,8
11.04.2024, 23:00 37,1 26,1 22,9 28,5 2,1
12.04.2024, 00:00 38,1 28,5 21,3 22,2 2,4
12.04.2024, 01:00 29,9 23,1 23,9 21,5 2,1
12.04.2024, 02:00 27,6 22,7 19,5 16,4 1,8
12.04.2024, 03:00 28,4 24 21 15,6 2,2
12.04.2024, 04:00 24,2 19,3 28,7 10,7 1,5
12.04.2024, 05:00 21,7 18,2 24,2 8,3 1,2
12.04.2024, 06:00 19,3 15,8 23,7 11,8 1
12.04.2024, 07:00 20,9 16,5 20,9 11,5 1,2
12.04.2024, 08:00 21,7 16 19,2 18,3 1,2
12.04.2024, 09:00 26,6 17,5 27,4 20,8 1,2
12.04.2024, 10:00 21 14,5 54,5 12,6 0,9
12.04.2024, 11:00 17,9 10,7 74,4 8,5 0,5
12.04.2024, 12:00 12,5 6,7 99,1 4,4 0,2
12.04.2024, 13:00 10,1 5,9 104,4 3,4 0,2
12.04.2024, 14:00
12.04.2024, 15:00
12.04.2024, 16:00
12.04.2024, 17:00
12.04.2024, 18:00
12.04.2024, 19:00
12.04.2024, 20:00
12.04.2024, 21:00
12.04.2024, 22:00
12.04.2024, 23:00
13.04.2024, 00:00
Minimum 10,1 5,7 1,4 3,4 0,2
Maksimum 45,3 32,8 104,4 43,2 3,8
Średnia 21,6 13,4 46,2 12,1 0,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.