Dane pomiarowe tabele stacji Racibórz, ul. Wojska Polskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Aktualna data i godzina: 2023-12-01 05:00
SlRaciborzWPMOB (Racibórz, Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2023-12-01

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
29.11.2023, 01:00 38,6 38,3 15
29.11.2023, 02:00 42,8 42,5 13,2
29.11.2023, 03:00 37 36,8 14,4
29.11.2023, 04:00 33,1 32,9 14,4
29.11.2023, 05:00 27 26,8 13,6
29.11.2023, 06:00 24,3 24,2 14
29.11.2023, 07:00 29,1 29 13,4
29.11.2023, 08:00 31,7 31,5 15,1
29.11.2023, 09:00 32,9 32,6 15,3
29.11.2023, 10:00 25,9 25,5 15,4
29.11.2023, 11:00 28,5 28,1 21,5
29.11.2023, 12:00 32,2 31,6 20
29.11.2023, 13:00 31,5 30,8 16,3
29.11.2023, 14:00 31,4 30,4 20,8
29.11.2023, 15:00 29,4 28,6 25,8
29.11.2023, 16:00 30,7 30 18,4
29.11.2023, 17:00 36,4 35 20,2
29.11.2023, 18:00 31,9 31,2 22,6
29.11.2023, 19:00 30,9 30,3 21,1
29.11.2023, 20:00 28,5 28,1 19,3
29.11.2023, 21:00 27,6 27,3 22,1
29.11.2023, 22:00 26,9 26,6 24,3
29.11.2023, 23:00 19,3 19 40,3
30.11.2023, 00:00 19,4 19,1 20,8
30.11.2023, 01:00 20,1 19,9 18,8
30.11.2023, 02:00 19,3 19,1 18,2
30.11.2023, 03:00 20,1 20 20,4
30.11.2023, 04:00 21,6 21,4 31,7
30.11.2023, 05:00 21,6 21,4 26,1
30.11.2023, 06:00 24,5 24,3 19,8
30.11.2023, 07:00 29 28,6 17,7
30.11.2023, 08:00 33,3 32,7 19,2
30.11.2023, 09:00 43,6 41,5 19,4
30.11.2023, 10:00 37,8 36,7 26,1
30.11.2023, 11:00 26,8 26,2 23,8
30.11.2023, 12:00 27,8 25,9 15,5
30.11.2023, 13:00 22,7 21 12,8
30.11.2023, 14:00 29,2 27,3 19
30.11.2023, 15:00 36 33,6 27,3
30.11.2023, 16:00 33,8 31,7 18,9
30.11.2023, 17:00 57 53,4 21,3
30.11.2023, 18:00 96,5 91,6 25,2
30.11.2023, 19:00 91,9 87,3 26,9
30.11.2023, 20:00 93,6 90,7 27,4
30.11.2023, 21:00 124,8 120,7 26,6
30.11.2023, 22:00 125,8 122,7 26,4
30.11.2023, 23:00 131,7 128,6 29,3
01.12.2023, 00:00 132,2 129,3 30,5
01.12.2023, 01:00 144,5 140,7 32
01.12.2023, 02:00 132,6 129,5 32,3
01.12.2023, 03:00 130,9 127,7 27,5
01.12.2023, 04:00 128,1 125,4 29,7
01.12.2023, 05:00 112,6 110,3 30,5
01.12.2023, 06:00
01.12.2023, 07:00
01.12.2023, 08:00
01.12.2023, 09:00
01.12.2023, 10:00
01.12.2023, 11:00
01.12.2023, 12:00
01.12.2023, 13:00
01.12.2023, 14:00
01.12.2023, 15:00
01.12.2023, 16:00
01.12.2023, 17:00
01.12.2023, 18:00
01.12.2023, 19:00
01.12.2023, 20:00
01.12.2023, 21:00
01.12.2023, 22:00
01.12.2023, 23:00
02.12.2023, 00:00
Minimum 19,3 19 12,8
Maksimum 144,5 140,7 40,3
Średnia 50,5 49,2 21,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.