Dane pomiarowe tabele stacji Racibórz, ul. Wojska Polskiego 8 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Aktualna data i godzina: 2024-06-17 04:00
SlRaciborzWPMOB (Racibórz, Wojska Polskiego) 2014-08-18 - 2024-06-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Racibórz , ul. Wojska Polskiego 8 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.06.2024, 01:00 26,7 23,4 7,3
15.06.2024, 02:00 27 24,4 6,7
15.06.2024, 03:00 27,1 25,2 6,2
15.06.2024, 04:00 26,4 24,5 6,6
15.06.2024, 05:00 25 23,5 7,4
15.06.2024, 06:00 24,4 22,4 10,9
15.06.2024, 07:00 23,1 19,6 15,9
15.06.2024, 08:00 17,5 12,4 15,3
15.06.2024, 09:00 14 10 14,5
15.06.2024, 10:00 13,1 9 10,3
15.06.2024, 11:00 11,5 5,9 7,2
15.06.2024, 12:00 13,7 6,1 7,1
15.06.2024, 13:00 8,3 4 7,3
15.06.2024, 14:00 8,1 3,8 7,2
15.06.2024, 15:00 9,1 4,1 7,5
15.06.2024, 16:00 10,8 4,6 7,6
15.06.2024, 17:00 9,1 4,5 7,4
15.06.2024, 18:00 9,9 5 7,7
15.06.2024, 19:00 9,9 5,4 7,3
15.06.2024, 20:00 11,1 6,8 7,2
15.06.2024, 21:00 12,4 7,5 7,8
15.06.2024, 22:00 14,8 9,5 7,5
15.06.2024, 23:00 16,8 12,1 7,8
16.06.2024, 00:00 15,5 12,4 7,4
16.06.2024, 01:00 12,3 10,5 7,9
16.06.2024, 02:00 12,2 10,7 7,7
16.06.2024, 03:00 11,4 10,4 7,3
16.06.2024, 04:00 6,4 5,7 7,1
16.06.2024, 05:00 4,5 4,1 7,2
16.06.2024, 06:00 4,3 3,9 6,9
16.06.2024, 07:00 4,4 4,1 6,7
16.06.2024, 08:00 5,2 4,7 6,7
16.06.2024, 09:00 4,4 4,2 6,7
16.06.2024, 10:00 5 4,6 6,6
16.06.2024, 11:00 6 5,1 6,3
16.06.2024, 12:00 17,7 16,6 7,4
16.06.2024, 13:00 19,7 18,1 7,5
16.06.2024, 14:00 8,5 6,9 6,5
16.06.2024, 15:00 6,9 5,1 6,8
16.06.2024, 16:00 6,4 4,9 7,7
16.06.2024, 17:00 5 3,9 8
16.06.2024, 18:00 4,7 3,6 7,4
16.06.2024, 19:00 5 3,9 6,9
16.06.2024, 20:00 5,9 4,4 7,3
16.06.2024, 21:00 7,2 5,1 7,8
16.06.2024, 22:00 10,1 8,1 7,5
16.06.2024, 23:00 9,4 8,2 7,3
17.06.2024, 00:00 12,8 11,6 6,8
17.06.2024, 01:00 14,5 13,1 6,5
17.06.2024, 02:00 17,9 16,2 7,4
17.06.2024, 03:00 20,8 18,2 7,1
17.06.2024, 04:00
17.06.2024, 05:00
17.06.2024, 06:00
17.06.2024, 07:00
17.06.2024, 08:00
17.06.2024, 09:00
17.06.2024, 10:00
17.06.2024, 11:00
17.06.2024, 12:00
17.06.2024, 13:00
17.06.2024, 14:00
17.06.2024, 15:00
17.06.2024, 16:00
17.06.2024, 17:00
17.06.2024, 18:00
17.06.2024, 19:00
17.06.2024, 20:00
17.06.2024, 21:00
17.06.2024, 22:00
17.06.2024, 23:00
18.06.2024, 00:00
Minimum 4,3 3,6 6,2
Maksimum 27,1 25,2 15,9
Średnia 12,4 9,8 7,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.