Dane pomiarowe tabele stacji Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 04:00
PkRudnikKoncMOB (Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00 25,5 16,7
24.09.2022, 02:00 23,9 15,5
24.09.2022, 03:00 22,7 14,5
24.09.2022, 04:00 19,6 12,6
24.09.2022, 05:00 17,6 11,9
24.09.2022, 06:00 17,5 11,9
24.09.2022, 07:00 19,5 12,9
24.09.2022, 08:00 22,6 14,3
24.09.2022, 09:00 24,9 17,1
24.09.2022, 10:00 18,4 12
24.09.2022, 11:00 13,8 8,2
24.09.2022, 12:00 9,8 5,9
24.09.2022, 13:00 8,9 5,5
24.09.2022, 14:00 8,9 5,6
24.09.2022, 15:00 9 5,4
24.09.2022, 16:00 9,8 5,8
24.09.2022, 17:00 10,5 6,5
24.09.2022, 18:00 12,8 8
24.09.2022, 19:00 41,8 30,2
24.09.2022, 20:00 86,5 60,9
24.09.2022, 21:00 128,4 97
24.09.2022, 22:00 151,9 119
24.09.2022, 23:00 147,6 116,6
25.09.2022, 00:00 61,4 47,1
25.09.2022, 01:00 33,9 24,9
25.09.2022, 02:00 27,7 19,6
25.09.2022, 03:00 24,9 17,5
25.09.2022, 04:00 23,8 17
25.09.2022, 05:00 26,1 18,7
25.09.2022, 06:00 23 16,8
25.09.2022, 07:00 20,7 14,9
25.09.2022, 08:00 22,3 15,4
25.09.2022, 09:00 19,3 12,4
25.09.2022, 10:00 17,3 10,9
25.09.2022, 11:00 16,1 10,1
25.09.2022, 12:00 13,4 8,3
25.09.2022, 13:00 13,8 8,4
25.09.2022, 14:00 13,8 8,6
25.09.2022, 15:00 14 8,2
25.09.2022, 16:00 18,1 11,7
25.09.2022, 17:00 21,9 14,5
25.09.2022, 18:00 42,8 30,9
25.09.2022, 19:00 57 42,2
25.09.2022, 20:00 30,5 21,9
25.09.2022, 21:00 18,8 13,3
25.09.2022, 22:00 22,7 16
25.09.2022, 23:00 21,3 15,1
26.09.2022, 00:00 17,2 12
26.09.2022, 01:00 17,7 12,6
26.09.2022, 02:00 22,9 16,5
26.09.2022, 03:00 27,3 20
26.09.2022, 04:00 20,3 14,2
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum 8,9 5,4
Maksimum 151,9 119
Średnia 30 21,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.