Dane pomiarowe tabele stacji Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Aktualna data i godzina: 2023-10-03 15:00
PkRudnikKoncMOB (Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka) 2014-08-18 - 2023-10-03

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
01.10.2023, 01:00
01.10.2023, 02:00
01.10.2023, 03:00
01.10.2023, 04:00
01.10.2023, 05:00
01.10.2023, 06:00
01.10.2023, 07:00
01.10.2023, 08:00
01.10.2023, 09:00
01.10.2023, 10:00
01.10.2023, 11:00
01.10.2023, 12:00
01.10.2023, 13:00
01.10.2023, 14:00
01.10.2023, 15:00
01.10.2023, 16:00
01.10.2023, 17:00
01.10.2023, 18:00
01.10.2023, 19:00
01.10.2023, 20:00
01.10.2023, 21:00
01.10.2023, 22:00
01.10.2023, 23:00
02.10.2023, 00:00
02.10.2023, 01:00
02.10.2023, 02:00
02.10.2023, 03:00
02.10.2023, 04:00
02.10.2023, 05:00
02.10.2023, 06:00
02.10.2023, 07:00
02.10.2023, 08:00
02.10.2023, 09:00
02.10.2023, 10:00
02.10.2023, 11:00
02.10.2023, 12:00
02.10.2023, 13:00
02.10.2023, 14:00
02.10.2023, 15:00
02.10.2023, 16:00
02.10.2023, 17:00
02.10.2023, 18:00
02.10.2023, 19:00
02.10.2023, 20:00
02.10.2023, 21:00
02.10.2023, 22:00
02.10.2023, 23:00
03.10.2023, 00:00
03.10.2023, 01:00
03.10.2023, 02:00
03.10.2023, 03:00
03.10.2023, 04:00
03.10.2023, 05:00
03.10.2023, 06:00
03.10.2023, 07:00
03.10.2023, 08:00
03.10.2023, 09:00
03.10.2023, 10:00
03.10.2023, 11:00
03.10.2023, 12:00
03.10.2023, 13:00
03.10.2023, 14:00
03.10.2023, 15:00
03.10.2023, 16:00
03.10.2023, 17:00
03.10.2023, 18:00
03.10.2023, 19:00
03.10.2023, 20:00
03.10.2023, 21:00
03.10.2023, 22:00
03.10.2023, 23:00
04.10.2023, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.