Dane pomiarowe tabele stacji Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Aktualna data i godzina: 2022-05-28 18:00
PkRudnikKoncMOB (Rudnik nad Sanem, ul. Kończycka) 2014-08-18 - 2022-05-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Rudnik nad Sanem , ul. Kończycka (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.05.2022, 01:00 7,1 5,5
26.05.2022, 02:00 7,8 5,9
26.05.2022, 03:00 8,7 6,5
26.05.2022, 04:00 9,2 7,5
26.05.2022, 05:00 13,9 12,5
26.05.2022, 06:00 17,8 16,2
26.05.2022, 07:00 19,1 17,3
26.05.2022, 08:00 16,9 14,8
26.05.2022, 09:00 13,4 11,7
26.05.2022, 10:00 11,2 8,6
26.05.2022, 11:00 8,5 6,6
26.05.2022, 12:00 7,7 5,1
26.05.2022, 13:00 7,5 4,6
26.05.2022, 14:00 6,8 4
26.05.2022, 15:00 7,1 3,8
26.05.2022, 16:00 7,8 4
26.05.2022, 17:00 9 4,5
26.05.2022, 18:00 8,8 4,4
26.05.2022, 19:00 8,4 4,3
26.05.2022, 20:00 7,5 4,2
26.05.2022, 21:00 9,4 4,9
26.05.2022, 22:00 10,1 5,5
26.05.2022, 23:00 10,5 6,2
27.05.2022, 00:00 9,3 6,1
27.05.2022, 01:00 8,4 5,2
27.05.2022, 02:00 7,1 4,5
27.05.2022, 03:00 8,3 5
27.05.2022, 04:00 8,6 5,9
27.05.2022, 05:00 9,2 6,4
27.05.2022, 06:00 9,3 6,4
27.05.2022, 07:00 8,5 5,7
27.05.2022, 08:00 7,8 4,7
27.05.2022, 09:00 7,9 4,2
27.05.2022, 10:00 7 4,4
27.05.2022, 11:00 7,9 4
27.05.2022, 12:00 9,3 3,9
27.05.2022, 13:00 6,8 3,5
27.05.2022, 14:00 7 3,4
27.05.2022, 15:00 7,6 3,7
27.05.2022, 16:00 5,5 3,8
27.05.2022, 17:00 5,4 4,4
27.05.2022, 18:00 8,9 7,8
27.05.2022, 19:00 4,9 3,9
27.05.2022, 20:00 5,3 4,1
27.05.2022, 21:00 4,9 4,3
27.05.2022, 22:00 5,6 4,9
27.05.2022, 23:00 5,7 4,4
28.05.2022, 00:00 6 4,8
28.05.2022, 01:00 6,5 4,8
28.05.2022, 02:00 7,2 5,3
28.05.2022, 03:00 7,8 5,6
28.05.2022, 04:00 7,8 6,3
28.05.2022, 05:00 8,5 6,8
28.05.2022, 06:00 8,8 7
28.05.2022, 07:00 10,3 8,2
28.05.2022, 08:00 9,1 6,8
28.05.2022, 09:00 7,3 4,6
28.05.2022, 10:00 6,7 4
28.05.2022, 11:00 7,2 4,1
28.05.2022, 12:00 5,8 3,5
28.05.2022, 13:00 6,1 3,7
28.05.2022, 14:00 6 3,9
28.05.2022, 15:00 6 3,5
28.05.2022, 16:00 5,3 3,1
28.05.2022, 17:00 4,8 3,1
28.05.2022, 18:00 4,6 2,7
28.05.2022, 19:00
28.05.2022, 20:00
28.05.2022, 21:00
28.05.2022, 22:00
28.05.2022, 23:00
29.05.2022, 00:00
Minimum 4,6 2,7
Maksimum 19,1 17,3
Średnia 8,2 5,7
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.