Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2022-08-11 02:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2022-08-11

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
09.08.2022, 01:00 18,9
09.08.2022, 02:00 24,5
09.08.2022, 03:00 20,6
09.08.2022, 04:00 16
09.08.2022, 05:00 17,4
09.08.2022, 06:00 23,8
09.08.2022, 07:00 20,9
09.08.2022, 08:00 25,9
09.08.2022, 09:00 14,9
09.08.2022, 10:00 20,4
09.08.2022, 11:00 14,1
09.08.2022, 12:00 21,1
09.08.2022, 13:00 19,1
09.08.2022, 14:00 15,5
09.08.2022, 15:00 13,9
09.08.2022, 16:00 17,7
09.08.2022, 17:00 18,1
09.08.2022, 18:00 24,9
09.08.2022, 19:00 20
09.08.2022, 20:00 21,5
09.08.2022, 21:00 29
09.08.2022, 22:00 29,1
09.08.2022, 23:00 25,9
10.08.2022, 00:00 27
10.08.2022, 01:00 23,5
10.08.2022, 02:00 26,9
10.08.2022, 03:00 19,3
10.08.2022, 04:00 17,7
10.08.2022, 05:00 20,8
10.08.2022, 06:00 24,1
10.08.2022, 07:00 30,1
10.08.2022, 08:00 42,5
10.08.2022, 09:00 31,4
10.08.2022, 10:00 24,6
10.08.2022, 11:00 19
10.08.2022, 12:00 15
10.08.2022, 13:00 15,5
10.08.2022, 14:00 16,1
10.08.2022, 15:00 10
10.08.2022, 16:00 17,4
10.08.2022, 17:00 24,6
10.08.2022, 18:00 16,9
10.08.2022, 19:00 22,3
10.08.2022, 20:00 17,4
10.08.2022, 21:00 23,5
10.08.2022, 22:00 19
10.08.2022, 23:00 20,9
11.08.2022, 00:00 26,4
11.08.2022, 01:00
11.08.2022, 02:00
11.08.2022, 03:00
11.08.2022, 04:00
11.08.2022, 05:00
11.08.2022, 06:00
11.08.2022, 07:00
11.08.2022, 08:00
11.08.2022, 09:00
11.08.2022, 10:00
11.08.2022, 11:00
11.08.2022, 12:00
11.08.2022, 13:00
11.08.2022, 14:00
11.08.2022, 15:00
11.08.2022, 16:00
11.08.2022, 17:00
11.08.2022, 18:00
11.08.2022, 19:00
11.08.2022, 20:00
11.08.2022, 21:00
11.08.2022, 22:00
11.08.2022, 23:00
12.08.2022, 00:00
Minimum 10
Maksimum 42,5
Średnia 21,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.