Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2024-04-24 05:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2024-04-24

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
22.04.2024, 01:00 12,3
22.04.2024, 02:00 20,2
22.04.2024, 03:00 20,9
22.04.2024, 04:00 24
22.04.2024, 05:00 20,9
22.04.2024, 06:00 18,8
22.04.2024, 07:00 12,5
22.04.2024, 08:00 16,5
22.04.2024, 09:00 14,9
22.04.2024, 10:00 19,8
22.04.2024, 11:00 16
22.04.2024, 12:00 10,7
22.04.2024, 13:00 8,9
22.04.2024, 14:00 10,7
22.04.2024, 15:00 9,3
22.04.2024, 16:00 20
22.04.2024, 17:00 17,5
22.04.2024, 18:00 17,4
22.04.2024, 19:00 21,2
22.04.2024, 20:00 18,2
22.04.2024, 21:00 36,3
22.04.2024, 22:00 39,7
22.04.2024, 23:00 39,6
23.04.2024, 00:00 38,7
23.04.2024, 01:00 32,3
23.04.2024, 02:00 37,2
23.04.2024, 03:00 19,8
23.04.2024, 04:00 29,9
23.04.2024, 05:00 24,7
23.04.2024, 06:00 32,8
23.04.2024, 07:00 34,8
23.04.2024, 08:00 28
23.04.2024, 09:00 29
23.04.2024, 10:00 29,5
23.04.2024, 11:00 21,4
23.04.2024, 12:00 31
23.04.2024, 13:00 23,7
23.04.2024, 14:00 28,8
23.04.2024, 15:00 25,5
23.04.2024, 16:00 20,1
23.04.2024, 17:00 26,8
23.04.2024, 18:00 22,7
23.04.2024, 19:00 27,1
23.04.2024, 20:00 25,5
23.04.2024, 21:00 25,3
23.04.2024, 22:00 28,4
23.04.2024, 23:00 26,4
24.04.2024, 00:00 26,7
24.04.2024, 01:00 26,7
24.04.2024, 02:00 39,4
24.04.2024, 03:00 30,7
24.04.2024, 04:00 36,6
24.04.2024, 05:00
24.04.2024, 06:00
24.04.2024, 07:00
24.04.2024, 08:00
24.04.2024, 09:00
24.04.2024, 10:00
24.04.2024, 11:00
24.04.2024, 12:00
24.04.2024, 13:00
24.04.2024, 14:00
24.04.2024, 15:00
24.04.2024, 16:00
24.04.2024, 17:00
24.04.2024, 18:00
24.04.2024, 19:00
24.04.2024, 20:00
24.04.2024, 21:00
24.04.2024, 22:00
24.04.2024, 23:00
25.04.2024, 00:00
Minimum 8,9
Maksimum 39,7
Średnia 24,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.