Dane pomiarowe tabele stacji Cieszyn, ul. Chopina 37 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Aktualna data i godzina: 2023-03-28 01:00
SlCiesChopin (Cieszyn, ul. Chopina) 2014-08-18 - 2023-03-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Cieszyn , ul. Chopina 37

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Cieszyn , ul. Chopina 37 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.03.2023, 01:00 5,9
26.03.2023, 03:00 13,7
26.03.2023, 04:00 10,4
26.03.2023, 05:00 10
26.03.2023, 06:00 6,2
26.03.2023, 07:00 5,5
26.03.2023, 08:00 9,6
26.03.2023, 09:00 6,3
26.03.2023, 10:00 3,6
26.03.2023, 11:00 4,1
26.03.2023, 12:00 7,2
26.03.2023, 13:00 5,9
26.03.2023, 14:00 6,1
26.03.2023, 15:00 4,5
26.03.2023, 16:00 1,3
26.03.2023, 17:00 4,3
26.03.2023, 18:00 11
26.03.2023, 19:00 13,2
26.03.2023, 20:00 13,3
26.03.2023, 21:00 15,4
26.03.2023, 22:00 12,2
26.03.2023, 23:00 13,9
27.03.2023, 00:00 18,7
27.03.2023, 01:00 24,4
27.03.2023, 02:00 10,7
27.03.2023, 03:00 16,3
27.03.2023, 04:00 16,5
27.03.2023, 05:00 20,9
27.03.2023, 06:00 23,9
27.03.2023, 07:00 33,8
27.03.2023, 08:00 24
27.03.2023, 09:00 35,9
27.03.2023, 10:00 29,2
27.03.2023, 11:00 18,1
27.03.2023, 12:00 12,7
27.03.2023, 13:00 15,8
27.03.2023, 14:00 13,4
27.03.2023, 15:00 22,2
27.03.2023, 16:00 16,2
27.03.2023, 17:00 9,6
27.03.2023, 18:00 21,5
27.03.2023, 19:00 18,4
27.03.2023, 20:00 14,2
27.03.2023, 21:00 18,6
27.03.2023, 22:00 22,9
27.03.2023, 23:00 30,9
28.03.2023, 00:00 24,7
28.03.2023, 01:00
28.03.2023, 02:00
28.03.2023, 03:00
28.03.2023, 04:00
28.03.2023, 05:00
28.03.2023, 06:00
28.03.2023, 07:00
28.03.2023, 08:00
28.03.2023, 09:00
28.03.2023, 10:00
28.03.2023, 11:00
28.03.2023, 12:00
28.03.2023, 13:00
28.03.2023, 14:00
28.03.2023, 15:00
28.03.2023, 16:00
28.03.2023, 17:00
28.03.2023, 18:00
28.03.2023, 19:00
28.03.2023, 20:00
28.03.2023, 21:00
28.03.2023, 22:00
28.03.2023, 23:00
29.03.2023, 00:00
Minimum 1,3
Maksimum 35,9
Średnia 14,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.