Dane pomiarowe tabele stacji Wadowice, Bałysa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wadowice , Bałysa

Aktualna data i godzina: 2023-11-29 02:00
MpWadowiBalyMOB (Wadowice, ul. Bałysa) 2014-08-18 - 2023-11-29

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wadowice , Bałysa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wadowice , Bałysa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
27.11.2023, 01:00 18,6
27.11.2023, 02:00 26,5
27.11.2023, 03:00 26,9
27.11.2023, 04:00 25,5
27.11.2023, 05:00 22,4
27.11.2023, 06:00 33,3
27.11.2023, 07:00 35,7
27.11.2023, 08:00 37,5
27.11.2023, 09:00 47,3
27.11.2023, 10:00 32,6
27.11.2023, 11:00 28,5
27.11.2023, 12:00 31,7
27.11.2023, 13:00 30,1
27.11.2023, 14:00 28,8
27.11.2023, 15:00 39,1
27.11.2023, 16:00 51,9
27.11.2023, 17:00 90,3
27.11.2023, 18:00 105
27.11.2023, 19:00 98,9
27.11.2023, 20:00 107,9
27.11.2023, 21:00 102,9
27.11.2023, 22:00 89,2
27.11.2023, 23:00 87,6
28.11.2023, 00:00 91,1
28.11.2023, 01:00 86,3
28.11.2023, 02:00 88,2
28.11.2023, 03:00 81,4
28.11.2023, 04:00 73,7
28.11.2023, 05:00 66
28.11.2023, 06:00 57,6
28.11.2023, 07:00 51,6
28.11.2023, 08:00 49
28.11.2023, 09:00 47,7
28.11.2023, 10:00 44
28.11.2023, 11:00 42,9
28.11.2023, 12:00 37,6
28.11.2023, 13:00 45,7
28.11.2023, 14:00 59
28.11.2023, 15:00 60,6
28.11.2023, 16:00 62
28.11.2023, 17:00 55
28.11.2023, 18:00 70,3
28.11.2023, 19:00 82,4
28.11.2023, 20:00 68,5
28.11.2023, 21:00 54,5
28.11.2023, 22:00 55
28.11.2023, 23:00 46,7
29.11.2023, 00:00 49,7
29.11.2023, 01:00 46,5
29.11.2023, 02:00
29.11.2023, 03:00
29.11.2023, 04:00
29.11.2023, 05:00
29.11.2023, 06:00
29.11.2023, 07:00
29.11.2023, 08:00
29.11.2023, 09:00
29.11.2023, 10:00
29.11.2023, 11:00
29.11.2023, 12:00
29.11.2023, 13:00
29.11.2023, 14:00
29.11.2023, 15:00
29.11.2023, 16:00
29.11.2023, 17:00
29.11.2023, 18:00
29.11.2023, 19:00
29.11.2023, 20:00
29.11.2023, 21:00
29.11.2023, 22:00
29.11.2023, 23:00
30.11.2023, 00:00
Minimum 18,6
Maksimum 107,9
Średnia 56,6
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.