Dane pomiarowe tabele stacji Wadowice, Bałysa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wadowice , Bałysa

Aktualna data i godzina: 2023-01-28 10:00
MpWadowiBalyMOB (Wadowice, ul. Bałysa) 2014-08-18 - 2023-01-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wadowice , Bałysa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wadowice , Bałysa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.01.2023, 01:00 18,5
26.01.2023, 02:00 20,2
26.01.2023, 03:00 21,9
26.01.2023, 04:00 22
26.01.2023, 05:00 24
26.01.2023, 06:00 22,5
26.01.2023, 07:00 22,5
26.01.2023, 08:00 26,2
26.01.2023, 09:00 30,3
26.01.2023, 10:00 34,8
26.01.2023, 11:00 27,7
26.01.2023, 12:00 29,5
26.01.2023, 13:00 28,2
26.01.2023, 14:00 26,7
26.01.2023, 15:00 32,1
26.01.2023, 16:00 45,1
26.01.2023, 17:00 46,1
26.01.2023, 18:00 48,3
26.01.2023, 19:00 49
26.01.2023, 20:00 49,5
26.01.2023, 21:00 52,9
26.01.2023, 22:00 53,6
26.01.2023, 23:00 54,1
27.01.2023, 00:00 59,1
27.01.2023, 01:00 58,6
27.01.2023, 02:00 49,6
27.01.2023, 03:00 43,8
27.01.2023, 04:00 44,2
27.01.2023, 05:00 38,8
27.01.2023, 06:00 40,1
27.01.2023, 07:00 39,8
27.01.2023, 08:00 40,8
27.01.2023, 09:00 25,9
27.01.2023, 10:00 23,3
27.01.2023, 11:00 27,7
27.01.2023, 12:00 32
27.01.2023, 13:00 34,7
27.01.2023, 14:00 36
27.01.2023, 15:00 39,2
27.01.2023, 16:00 38,2
27.01.2023, 17:00 39,1
27.01.2023, 18:00 35,6
27.01.2023, 19:00 30
27.01.2023, 20:00 28,3
27.01.2023, 21:00 26,8
27.01.2023, 22:00 22,9
27.01.2023, 23:00 25,4
28.01.2023, 00:00 26,5
28.01.2023, 01:00 28,4
28.01.2023, 02:00 27
28.01.2023, 03:00 23,9
28.01.2023, 04:00 25,3
28.01.2023, 05:00 24,7
28.01.2023, 06:00 25,9
28.01.2023, 07:00 24,4
28.01.2023, 08:00 23,7
28.01.2023, 09:00 22,7
28.01.2023, 10:00 23,1
28.01.2023, 11:00
28.01.2023, 12:00
28.01.2023, 13:00
28.01.2023, 14:00
28.01.2023, 15:00
28.01.2023, 16:00
28.01.2023, 17:00
28.01.2023, 18:00
28.01.2023, 19:00
28.01.2023, 20:00
28.01.2023, 21:00
28.01.2023, 22:00
28.01.2023, 23:00
29.01.2023, 00:00
Minimum 18,5
Maksimum 59,1
Średnia 33,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.