Dane pomiarowe tabele stacji Wadowice, Bałysa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wadowice , Bałysa

Aktualna data i godzina: 2022-05-28 18:00
MpWadowiBalyMOB (Wadowice, ul. Bałysa) 2014-08-18 - 2022-05-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wadowice , Bałysa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wadowice , Bałysa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.05.2022, 01:00 12,4
26.05.2022, 02:00 10,3
26.05.2022, 03:00 8,8
26.05.2022, 04:00 9
26.05.2022, 05:00 9,4
26.05.2022, 06:00 11,9
26.05.2022, 07:00 10,3
26.05.2022, 08:00 8,5
26.05.2022, 09:00 6,7
26.05.2022, 10:00 8,4
26.05.2022, 11:00 7,5
26.05.2022, 12:00 7,6
26.05.2022, 13:00 7,5
26.05.2022, 14:00 8,5
26.05.2022, 15:00 11,7
26.05.2022, 16:00 9,5
26.05.2022, 17:00 8,8
26.05.2022, 18:00 10
26.05.2022, 19:00 9
26.05.2022, 20:00 9
26.05.2022, 21:00 7,8
26.05.2022, 22:00 6,5
26.05.2022, 23:00 5,3
27.05.2022, 00:00 4,7
27.05.2022, 01:00 4,4
27.05.2022, 02:00 3,5
27.05.2022, 03:00 3,3
27.05.2022, 04:00 2,9
27.05.2022, 05:00 3,5
27.05.2022, 06:00 3,3
27.05.2022, 07:00 3,4
27.05.2022, 08:00 3,5
27.05.2022, 09:00 3,8
27.05.2022, 10:00 6,8
27.05.2022, 11:00 7
27.05.2022, 12:00 7,5
27.05.2022, 13:00 8,6
27.05.2022, 14:00 12,5
27.05.2022, 15:00 15,9
27.05.2022, 16:00 13
27.05.2022, 17:00 4,7
27.05.2022, 18:00 4,5
27.05.2022, 19:00 6,7
27.05.2022, 20:00 5,4
27.05.2022, 21:00 4,5
27.05.2022, 22:00 4
27.05.2022, 23:00 4,4
28.05.2022, 00:00 5,2
28.05.2022, 01:00 5,6
28.05.2022, 02:00 6,5
28.05.2022, 03:00 7,3
28.05.2022, 04:00 7,9
28.05.2022, 05:00 8,9
28.05.2022, 06:00 7,8
28.05.2022, 07:00 8,8
28.05.2022, 08:00 7,3
28.05.2022, 09:00 6,7
28.05.2022, 10:00 7,2
28.05.2022, 11:00 6,6
28.05.2022, 12:00 6
28.05.2022, 13:00 6,1
28.05.2022, 14:00 4,2
28.05.2022, 15:00 3,7
28.05.2022, 16:00 5,3
28.05.2022, 17:00 5,7
28.05.2022, 18:00 5,1
28.05.2022, 19:00
28.05.2022, 20:00
28.05.2022, 21:00
28.05.2022, 22:00
28.05.2022, 23:00
29.05.2022, 00:00
Minimum 2,9
Maksimum 15,9
Średnia 7,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.