Dane pomiarowe tabele stacji Wadowice, Bałysa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Wadowice , Bałysa

Aktualna data i godzina: 2022-09-26 04:00
MpWadowiBalyMOB (Wadowice, ul. Bałysa) 2014-08-18 - 2022-09-26

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Wadowice , Bałysa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Wadowice , Bałysa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
24.09.2022, 01:00
24.09.2022, 02:00
24.09.2022, 03:00
24.09.2022, 04:00
24.09.2022, 05:00
24.09.2022, 06:00
24.09.2022, 07:00
24.09.2022, 08:00
24.09.2022, 09:00
24.09.2022, 10:00
24.09.2022, 11:00
24.09.2022, 12:00
24.09.2022, 13:00
24.09.2022, 14:00
24.09.2022, 15:00
24.09.2022, 16:00
24.09.2022, 17:00
24.09.2022, 18:00
24.09.2022, 19:00
24.09.2022, 20:00
24.09.2022, 21:00
24.09.2022, 22:00
24.09.2022, 23:00
25.09.2022, 00:00
25.09.2022, 01:00
25.09.2022, 02:00
25.09.2022, 03:00
25.09.2022, 04:00
25.09.2022, 05:00
25.09.2022, 06:00
25.09.2022, 07:00
25.09.2022, 08:00
25.09.2022, 09:00
25.09.2022, 10:00
25.09.2022, 11:00
25.09.2022, 12:00
25.09.2022, 13:00
25.09.2022, 14:00
25.09.2022, 15:00
25.09.2022, 16:00
25.09.2022, 17:00
25.09.2022, 18:00
25.09.2022, 19:00
25.09.2022, 20:00
25.09.2022, 21:00
25.09.2022, 22:00
25.09.2022, 23:00
26.09.2022, 00:00
26.09.2022, 01:00
26.09.2022, 02:00
26.09.2022, 03:00
26.09.2022, 04:00
26.09.2022, 05:00
26.09.2022, 06:00
26.09.2022, 07:00
26.09.2022, 08:00
26.09.2022, 09:00
26.09.2022, 10:00
26.09.2022, 11:00
26.09.2022, 12:00
26.09.2022, 13:00
26.09.2022, 14:00
26.09.2022, 15:00
26.09.2022, 16:00
26.09.2022, 17:00
26.09.2022, 18:00
26.09.2022, 19:00
26.09.2022, 20:00
26.09.2022, 21:00
26.09.2022, 22:00
26.09.2022, 23:00
27.09.2022, 00:00
Minimum
Maksimum
Średnia
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.