Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, ul. Czereśniowa 4 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Aktualna data i godzina: 2023-03-27 18:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2023-03-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa 4

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa 4 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.03.2023, 01:00 41,1
25.03.2023, 02:00 34,8
25.03.2023, 03:00 26
25.03.2023, 04:00 25,9
25.03.2023, 05:00 24
25.03.2023, 06:00 22,4
25.03.2023, 07:00 16,4
25.03.2023, 08:00 11,9
25.03.2023, 09:00 10
25.03.2023, 10:00 11,6
25.03.2023, 11:00 17,4
25.03.2023, 12:00 16,6
25.03.2023, 13:00 11,9
25.03.2023, 14:00 9
25.03.2023, 15:00 7,3
25.03.2023, 16:00 5,5
25.03.2023, 17:00 8,4
25.03.2023, 18:00 6,2
25.03.2023, 19:00 9,8
25.03.2023, 20:00 38,1
25.03.2023, 21:00 35,3
25.03.2023, 22:00 31,7
25.03.2023, 23:00 33,1
26.03.2023, 00:00 25,2
26.03.2023, 01:00 22,7
26.03.2023, 03:00 20,8
26.03.2023, 04:00 15,8
26.03.2023, 05:00 12,1
26.03.2023, 06:00 9
26.03.2023, 07:00 7
26.03.2023, 08:00 6
26.03.2023, 09:00 5
26.03.2023, 10:00 5,5
26.03.2023, 11:00 4,9
26.03.2023, 12:00 3,8
26.03.2023, 13:00 4,2
26.03.2023, 14:00 6,9
26.03.2023, 15:00 16,9
26.03.2023, 16:00 16,9
26.03.2023, 17:00 17,6
26.03.2023, 18:00 29,3
26.03.2023, 19:00 30
26.03.2023, 20:00 34,7
26.03.2023, 21:00 34,7
26.03.2023, 22:00 38,9
26.03.2023, 23:00 46,7
27.03.2023, 00:00 54,5
27.03.2023, 01:00 64,1
27.03.2023, 02:00 51,2
27.03.2023, 03:00 39,9
27.03.2023, 04:00 35,9
27.03.2023, 05:00 31,8
27.03.2023, 06:00 22,9
27.03.2023, 07:00 16,1
27.03.2023, 08:00 11,2
27.03.2023, 09:00 7,9
27.03.2023, 10:00 5,7
27.03.2023, 11:00 5,2
27.03.2023, 12:00 6,2
27.03.2023, 13:00 5,2
27.03.2023, 14:00 7,4
27.03.2023, 15:00 8,5
27.03.2023, 16:00 9,4
27.03.2023, 17:00 7,1
27.03.2023, 18:00 5
27.03.2023, 19:00
27.03.2023, 20:00
27.03.2023, 21:00
27.03.2023, 22:00
27.03.2023, 23:00
28.03.2023, 00:00
Minimum 3,8
Maksimum 64,1
Średnia 19,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.