Dane pomiarowe tabele stacji Mosina, ul. Czereśniowa - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Mosina , ul. Czereśniowa

Aktualna data i godzina: 2022-12-06 04:00
WpMosinaCzer (Mosina, ul. Czereśniowa) 2014-08-18 - 2022-12-06

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Mosina , ul. Czereśniowa

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Mosina , ul. Czereśniowa (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
04.12.2022, 01:00 68,3
04.12.2022, 02:00 88,1
04.12.2022, 03:00 85,6
04.12.2022, 04:00 74,7
04.12.2022, 05:00 55,3
04.12.2022, 06:00 48,4
04.12.2022, 07:00 46,2
04.12.2022, 08:00 40,7
04.12.2022, 09:00 30,7
04.12.2022, 10:00 23,8
04.12.2022, 11:00 17,6
04.12.2022, 12:00 12,4
04.12.2022, 13:00 8,7
04.12.2022, 14:00 7,5
04.12.2022, 15:00 9,2
04.12.2022, 16:00 14,6
04.12.2022, 17:00 16,6
04.12.2022, 18:00 24,2
04.12.2022, 19:00 25,8
04.12.2022, 20:00 26,4
04.12.2022, 21:00 27
04.12.2022, 22:00 30,1
04.12.2022, 23:00 24,6
05.12.2022, 00:00 27,5
05.12.2022, 01:00 25
05.12.2022, 02:00 26,4
05.12.2022, 03:00 29,4
05.12.2022, 04:00 29,5
05.12.2022, 05:00 25,2
05.12.2022, 06:00 30,4
05.12.2022, 07:00 32,2
05.12.2022, 08:00 38,5
05.12.2022, 09:00 37
05.12.2022, 10:00 30
05.12.2022, 11:00 27,2
05.12.2022, 12:00 29,3
05.12.2022, 13:00 23,8
05.12.2022, 14:00 17,1
05.12.2022, 15:00 21,8
05.12.2022, 16:00 20,2
05.12.2022, 17:00 25
05.12.2022, 18:00 29,1
05.12.2022, 19:00 28,7
05.12.2022, 20:00 40
05.12.2022, 21:00 45,9
05.12.2022, 22:00 52
05.12.2022, 23:00 49,4
06.12.2022, 00:00 58,4
06.12.2022, 01:00 56,4
06.12.2022, 02:00 54,9
06.12.2022, 03:00 49,5
06.12.2022, 04:00 47,4
06.12.2022, 05:00
06.12.2022, 06:00
06.12.2022, 07:00
06.12.2022, 08:00
06.12.2022, 09:00
06.12.2022, 10:00
06.12.2022, 11:00
06.12.2022, 12:00
06.12.2022, 13:00
06.12.2022, 14:00
06.12.2022, 15:00
06.12.2022, 16:00
06.12.2022, 17:00
06.12.2022, 18:00
06.12.2022, 19:00
06.12.2022, 20:00
06.12.2022, 21:00
06.12.2022, 22:00
06.12.2022, 23:00
07.12.2022, 00:00
Minimum 7,5
Maksimum 88,1
Średnia 34,9
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.