Dane pomiarowe tabele stacji Myślenice, Solidarności 6 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Myślenice , Solidarności 6

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 12:00
MpMyslenSoli (Myślenice) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Myślenice , Solidarności 6

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Myślenice , Solidarności 6 (strona 1 z 10 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.06.2024, 01:00 1,9
18.06.2024, 02:00 1,7
18.06.2024, 03:00 5
18.06.2024, 04:00 6,7
18.06.2024, 05:00 9,9
18.06.2024, 06:00 12,5
18.06.2024, 07:00 12,3
18.06.2024, 08:00 10,1
18.06.2024, 09:00 10,2
18.06.2024, 10:00 15,2
18.06.2024, 11:00 19,1
18.06.2024, 12:00 19,8
18.06.2024, 13:00 19,1
18.06.2024, 14:00 19,6
18.06.2024, 15:00 16,2
18.06.2024, 16:00 13,1
18.06.2024, 17:00 13,5
18.06.2024, 18:00 17,3
18.06.2024, 19:00 15,9
18.06.2024, 20:00 11,4
18.06.2024, 21:00 9,8
18.06.2024, 22:00 7,9
18.06.2024, 23:00 5,5
19.06.2024, 00:00 5,8
19.06.2024, 01:00 6,6
19.06.2024, 02:00 8,5
19.06.2024, 03:00 10,5
19.06.2024, 04:00 11
19.06.2024, 05:00 11,1
19.06.2024, 06:00 16,4
19.06.2024, 07:00 17,3
19.06.2024, 08:00 24,3
19.06.2024, 09:00 24,2
19.06.2024, 10:00 21,3
19.06.2024, 11:00 18,2
19.06.2024, 12:00 21,2
19.06.2024, 13:00 21,8
19.06.2024, 14:00 20,5
19.06.2024, 15:00 19,4
19.06.2024, 16:00 15,6
19.06.2024, 17:00 17,3
19.06.2024, 18:00 16,3
19.06.2024, 19:00 16,3
19.06.2024, 20:00 19,9
19.06.2024, 21:00 18
19.06.2024, 22:00 13,4
19.06.2024, 23:00 9,6
20.06.2024, 00:00 6,7
20.06.2024, 01:00 4,7
20.06.2024, 02:00 3,3
20.06.2024, 03:00 2,5
20.06.2024, 04:00 2,9
20.06.2024, 05:00 2,8
20.06.2024, 06:00 2,3
20.06.2024, 07:00 2,1
20.06.2024, 08:00 2,5
20.06.2024, 09:00 3,4
20.06.2024, 10:00 5,2
20.06.2024, 11:00 5,7
20.06.2024, 12:00 5,2
20.06.2024, 13:00 10,3
20.06.2024, 14:00 11,2
20.06.2024, 15:00 11
20.06.2024, 16:00 10,9
20.06.2024, 17:00 9,1
20.06.2024, 18:00 6,8
20.06.2024, 19:00 9,7
20.06.2024, 20:00
20.06.2024, 21:00 6,7
20.06.2024, 22:00 4,7
20.06.2024, 23:00 3,3
21.06.2024, 00:00 2,5
21.06.2024, 01:00 5,2
Minimum
Maksimum
Średnia
Stronicowanie
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.