Dane pomiarowe tabele stacji Gdańsk, ul. Wyzwolenia - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia

Aktualna data i godzina: 2023-09-27 01:00
PmGdaWyzwole (Gdańsk, ul. Wyzwolenia) 2014-08-18 - 2023-09-27

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gdańsk , ul. Wyzwolenia

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gdańsk , ul. Wyzwolenia (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
25.09.2023, 01:00 7,1 7 18,9 3,1
25.09.2023, 02:00 6,4 6,3 13,2 2,6
25.09.2023, 03:00 6,2 6,2 11,3 3,3
25.09.2023, 04:00 6,5 6,5 13,3 2,9
25.09.2023, 05:00 7,1 7,1 16,3 2,7
25.09.2023, 06:00 8,1 7,9 18,9 3,1
25.09.2023, 07:00 9 8,6 25,1 3,2
25.09.2023, 08:00 18 15,5 37,8 5,7
25.09.2023, 09:00 18 15,7 52,9 4,3
25.09.2023, 10:00 14,3 11,7 32,4 3,7
25.09.2023, 11:00 10,9 8,2 19,1 4,8
25.09.2023, 12:00 9,2 6,2
25.09.2023, 13:00 9,4 6,1 9,6 4,2
25.09.2023, 14:00 7,5 5,5 8,9 3,4
25.09.2023, 15:00 7,6 5,3 8,8 3
25.09.2023, 16:00 9,4 5,7 19,9 3,1
25.09.2023, 17:00 6,9 5,6 12,8 3,4
25.09.2023, 18:00 10,7 6,9 9,7 3,1
25.09.2023, 19:00 5,5 5,2 11,3 2,8
25.09.2023, 20:00 5,5 5,3 25,6 2,6
25.09.2023, 21:00 6,3 5,5 22 2,5
25.09.2023, 22:00 8,1 6,6 33,9 2,7
25.09.2023, 23:00 8,8 7,6 36,9 2,7
26.09.2023, 00:00 10,1 8,8 40,1 3,2
26.09.2023, 01:00 11,5 9,9 43,5 2,6
26.09.2023, 02:00 18,4 14,8 40,6 3,2
26.09.2023, 03:00 20,8 16,3 39,8 3,3
26.09.2023, 04:00 12,2 10,4 34,4 4
26.09.2023, 05:00 9,3 8,9 20,7 3,1
26.09.2023, 06:00 12,5 11 40,6 3,4
26.09.2023, 07:00 17,5 13,8 37,4 3,8
26.09.2023, 08:00 24,1 18,6 41,5 7,5
26.09.2023, 09:00 21,2 17,5 39,8 8,6
26.09.2023, 10:00 26,9 21,3 43,2 11,5
26.09.2023, 11:00 19,8 16 37,8 12,9
26.09.2023, 12:00 20,7 14,1 27,9 11,2
26.09.2023, 13:00 20,7 13,7 30,4 12,5
26.09.2023, 14:00 11,7 10,1 21,9 7,3
26.09.2023, 15:00 12 10,3 23,7 5,2
26.09.2023, 16:00 11,8 9,9 34,4 5,4
26.09.2023, 17:00 10,4 9,3 19,7 3,8
26.09.2023, 18:00 14,2 13 31,1 4
26.09.2023, 19:00 19 17,1 31,2 4,3
26.09.2023, 20:00 23,3 22,2 37,5 4
26.09.2023, 21:00 26 25,1 49,4 4,4
26.09.2023, 22:00 28,4 27 48,8 3,8
26.09.2023, 23:00 27,9 27 40,8 4,3
27.09.2023, 00:00 24,1 23,8 22,8 3,6
27.09.2023, 01:00 20,8 20,6 18,6 3,1
27.09.2023, 02:00
27.09.2023, 03:00
27.09.2023, 04:00
27.09.2023, 05:00
27.09.2023, 06:00
27.09.2023, 07:00
27.09.2023, 08:00
27.09.2023, 09:00
27.09.2023, 10:00
27.09.2023, 11:00
27.09.2023, 12:00
27.09.2023, 13:00
27.09.2023, 14:00
27.09.2023, 15:00
27.09.2023, 16:00
27.09.2023, 17:00
27.09.2023, 18:00
27.09.2023, 19:00
27.09.2023, 20:00
27.09.2023, 21:00
27.09.2023, 22:00
27.09.2023, 23:00
28.09.2023, 00:00
Minimum 5,5 5,2 8,8 2,5
Maksimum 28,4 27 52,9 12,9
Średnia 13,9 11,9 28,3 4,5
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.