Dane pomiarowe tabele stacji Gdynia, ul. Porębskiego - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Gdynia , ul. Porębskiego

Aktualna data i godzina: 2024-05-20 14:00
PmGdyPorebsk (Gdynia, ul. Porębskiego) 2014-08-18 - 2024-05-20

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Gdynia , ul. Porębskiego

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Gdynia , ul. Porębskiego (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
18.05.2024, 01:00 34,9 13,5 94,4 12,6 3,9
18.05.2024, 02:00 28,7 13,6 93,3 9,6 3,4
18.05.2024, 03:00 36,9 18,5 75,5 23,3 3,7
18.05.2024, 04:00 19 13,7 86,4 11,6 3,5
18.05.2024, 05:00 18,1 13,4 86 9,7 3,5
18.05.2024, 06:00 17,8 13,4 84,7 8 3,4
18.05.2024, 07:00 21 15,3 69 12,2 3,6
18.05.2024, 08:00 21,2 13,6 74,8 9,7 3,6
18.05.2024, 09:00 33,4 14,4 81,5 7,8 3,7
18.05.2024, 10:00 25,2 13,1 87,2 7,5 3,9
18.05.2024, 11:00 23,2 12,2 89,7 7,6 4,3
18.05.2024, 12:00 23,1 11,7 95,7 5,1 3,4
18.05.2024, 13:00 25,4 11 95,6 6,7 3,5
18.05.2024, 14:00 24,4 9,9 103,5 4 3,2
18.05.2024, 15:00 24,4 8,7 110 3,2 3,3
18.05.2024, 16:00 24,6 9,4 105,8 8,7 3,4
18.05.2024, 17:00 32,2 10,6 111,3 5,5 3,2
18.05.2024, 18:00 24,4 10,9 109,5 5 3,1
18.05.2024, 19:00 29,4 13,4 107,6 5,7 3,3
18.05.2024, 20:00 26,7 15,3 107,8 4,5 3,3
18.05.2024, 21:00 20 13,4 103,3 4,2 3,5
18.05.2024, 22:00 19,6 14 89,7 12,1 3,4
18.05.2024, 23:00 21 16,7 69,1 21,6 3,4
19.05.2024, 00:00 24,5 20,4 72,2 14,9 3,3
19.05.2024, 01:00 20,2 16,3 89 6,7 3,4
19.05.2024, 02:00 15,9 12,5 82,4 5,5 3,6
19.05.2024, 03:00 19,5 16,1 74,9 8,2 3,3
19.05.2024, 04:00 23 18,6 39,1 34,1 3,8
19.05.2024, 05:00 22,3 18,2 24 51,5 4,2
19.05.2024, 06:00 22,5 17,9 24,6 50,6 4,8
19.05.2024, 07:00 22,4 18,1 26,6 44,2 5,4
19.05.2024, 08:00 20,8 16,9 33,3 30,3 4,8
19.05.2024, 09:00 19,5 14,2 56,9 20,3 4,6
19.05.2024, 10:00 18,7 13,1 79 13,7 3,9
19.05.2024, 11:00 18,5 11,5 106 5,6 3,8
19.05.2024, 12:00 20,3 12,8 113,8 5,5 4,2
19.05.2024, 13:00 20,7 13,8 108,2 5,8 4,2
19.05.2024, 14:00 23,6 14,7 104,6 4,8 3,6
19.05.2024, 15:00 20,9 14,8 96,2 5,5 4
19.05.2024, 16:00 22,8 16,4 97,4 6,8 3,5
19.05.2024, 17:00 18,9 11,5 97,9 7 3,6
19.05.2024, 18:00 10,5 6,7 100,7 4 3,5
19.05.2024, 19:00 7,4 6 100,5 4,2 3,2
19.05.2024, 20:00 11,4 8,2 84,4 11,6 3,1
19.05.2024, 21:00 12,1 10,8 52 35,1 3,7
19.05.2024, 22:00 13,2 11,9 71,4 17,4 3,7
19.05.2024, 23:00 10,9 10 94,5 5,8 4
20.05.2024, 00:00 10,5 9,8 90,3 11,5 3,7
20.05.2024, 01:00 14,4 13,1 58,9 26,5 4,1
20.05.2024, 02:00 12,4 11,5 82,8 7,4 3,8
20.05.2024, 03:00 11,5 10,7 80,5 6,4 3,7
20.05.2024, 04:00 13,1 12,2 62,3 10,3 3,7
20.05.2024, 05:00 13,8 12,8 70,7 7,2 3,5
20.05.2024, 06:00 11,3 9,9 77,5 12,8 4,2
20.05.2024, 07:00 14,3 11,1 54 23,7 4,1
20.05.2024, 08:00 23,7 12,8 50,8 24,6 4,5
20.05.2024, 09:00 24,4 12,4 74,6 11,6 4,5
20.05.2024, 10:00 19,6 11 97,2 6,7 4,6
20.05.2024, 11:00 24,6 10,7 107,6 7,5 4,2
20.05.2024, 12:00 28,3 13,5 105 7,8 3,6
20.05.2024, 13:00 22 10,9 102,5 7,4 3,5
20.05.2024, 14:00 27,1 13,3 106,5 6 3,2
20.05.2024, 15:00
20.05.2024, 16:00
20.05.2024, 17:00
20.05.2024, 18:00
20.05.2024, 19:00
20.05.2024, 20:00
20.05.2024, 21:00
20.05.2024, 22:00
20.05.2024, 23:00
21.05.2024, 00:00
Minimum 7,4 6 24 3,2 3,1
Maksimum 36,9 20,4 113,8 51,5 5,4
Średnia 20,7 13 83,6 12,6 3,8
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.