Dane pomiarowe tabele stacji Katowice, Al. Górnośląska - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Katowice , Al. Górnośląska

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 11:00
SlKatoPlebA4 (Katowice, ul. Plebiscytowa/A4) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Katowice , Al. Górnośląska

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Katowice , Al. Górnośląska (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.07.2024, 01:00 25 18,7 59,5 0,3
15.07.2024, 02:00 25,3 19,1 56,5 0,3
15.07.2024, 03:00 27,6 20,3 46,8 0,3
15.07.2024, 04:00 29,5 21,6 41,9 0,3
15.07.2024, 05:00 32,6 24,3 46,4 0,3
15.07.2024, 06:00 34,2 25 49,7 0,4
15.07.2024, 07:00 33,3 24,5 50,8 0,4
15.07.2024, 08:00 32,4 23,8 49,2 0,4
15.07.2024, 09:00 33,2 23,7 40,9 0,4
15.07.2024, 10:00 29,9 21,5 48 0,4
15.07.2024, 11:00 28,7 20,7 45,8 0,3
15.07.2024, 12:00 30,6 20,1 59,9 0,4
15.07.2024, 13:00 29,3 19,7 64,3 0,4
15.07.2024, 14:00 24,1 15 70,7 0,4
15.07.2024, 15:00 19 13 52 0,3
15.07.2024, 16:00 19 12,6 78,2 0,4
15.07.2024, 17:00 20,8 13,2 94,4 0,4
15.07.2024, 18:00 20,2 13 84,5 0,4
15.07.2024, 19:00 20,9 13,2 83,1 0,3
15.07.2024, 20:00 25,5 15 87 0,4
15.07.2024, 21:00 28,3 16,1 93,3 0,4
15.07.2024, 22:00 37,4 20,1 100,8 0,5
15.07.2024, 23:00 35,1 21,3 99,6 0,5
16.07.2024, 00:00 34,3 21,6 85,7 0,4
16.07.2024, 01:00 30,4 20,2 61,8 0,2
16.07.2024, 02:00 37,9 26 29,3 0,2
16.07.2024, 03:00 33,4 23 40,7 0,2
16.07.2024, 04:00 31 22 66,9 0,2
16.07.2024, 05:00 34,9 22,6 72,8 0,2
16.07.2024, 06:00 34,1 23,3 68,7 0,3
16.07.2024, 07:00 33,3 22,7 64,7 0,4
16.07.2024, 08:00 36,9 23 58,5 0,4
16.07.2024, 09:00 31,5 19,8 56,1 0,3
16.07.2024, 10:00 23,5 14,9 56,2 0,2
16.07.2024, 11:00 18,6 12,6 27,8 0,2
16.07.2024, 12:00 22,9 14,8 51,8 0,3
16.07.2024, 13:00 25,1 16,6 22,4 0,2
16.07.2024, 14:00 26,5 17 40,6 0,3
16.07.2024, 15:00 26,3 16,8 57,6 0,3
16.07.2024, 16:00 24,7 17 51,1 0,3
16.07.2024, 17:00 32,5 20,2 99,8 0,6
16.07.2024, 18:00 29,7 20,9 66,1 0,4
16.07.2024, 19:00 24,8 17,9 55,6 0,4
16.07.2024, 20:00 27,7 20 39,9 0,3
16.07.2024, 21:00 27,6 20,1 75,4 0,4
16.07.2024, 22:00 27,4 20,2 68 0,4
16.07.2024, 23:00 29,3 20,8 67,2 0,4
17.07.2024, 00:00 28,9 21 60,5 0,4
17.07.2024, 01:00 28,7 21,4 45,9 0,3
17.07.2024, 02:00 28,6 19,9 44,8 0,2
17.07.2024, 03:00 29,4 19,9 51,8 0,2
17.07.2024, 04:00 32,5 22,2 66,2 0,3
17.07.2024, 05:00 34,7 24,4 50,9 0,3
17.07.2024, 06:00 36,8 24,2 47,7 0,4
17.07.2024, 07:00 32,2 21,6 63,8 0,5
17.07.2024, 08:00 31,3 19,8 39,1 0,4
17.07.2024, 09:00 25,8 14,6 14,7 0,2
17.07.2024, 10:00 24 13,1 26,4 0,3
17.07.2024, 11:00 24,1 13,9 17,4 0,2
17.07.2024, 12:00
17.07.2024, 13:00
17.07.2024, 14:00
17.07.2024, 15:00
17.07.2024, 16:00
17.07.2024, 17:00
17.07.2024, 18:00
17.07.2024, 19:00
17.07.2024, 20:00
17.07.2024, 21:00
17.07.2024, 22:00
17.07.2024, 23:00
18.07.2024, 00:00
Minimum 18,6 12,6 14,7 0,2
Maksimum 37,9 26 100,8 0,6
Średnia 28,9 19,4 57,9 0,3
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.