Dane pomiarowe tabele stacji Zabrze, ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Aktualna data i godzina: 2022-09-28 12:00
SlZabSkloCur (Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej) 2014-08-18 - 2022-09-28

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Zabrze , ul. M. Skłodowskiej-Curie 34 (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
26.09.2022, 01:00 31,2 12,1 21,5 3,9 0,5
26.09.2022, 02:00 34,1 12,1 20,3 3,8 0,4
26.09.2022, 03:00 31 14,3 16,7 4,7 0,4
26.09.2022, 04:00 30,8 10,9 17,1 4,1 0,4
26.09.2022, 05:00 27,9 12,4 17,4 4,2 0,4
26.09.2022, 06:00 27,1 5,8 25,2 4,6 0,4
26.09.2022, 07:00 23 3,3 30,4 3,9 0,4
26.09.2022, 08:00 31,1 3,6 31,1 3,8 0,5
26.09.2022, 09:00 28,6 5,9 31,1 5,4 0,5
26.09.2022, 10:00 49,6 6,9 29 6,2 0,5
26.09.2022, 11:00 33,4 14,7 24,2 8,1 0,5
26.09.2022, 12:00 25,4 32,4 18,6 9 0,4
26.09.2022, 13:00 21,7 41,4 14,5 6,1 0,3
26.09.2022, 14:00 13,5 49,8 13,1 5,6 0,3
26.09.2022, 15:00 16 56 13,3 6,2 0,3
26.09.2022, 16:00 20,6 56 14,1 5,9 0,3
26.09.2022, 17:00 16,4 67,3 12 4,4 0,2
26.09.2022, 18:00 11,3 60,6 12,9 4,2 0,2
26.09.2022, 19:00 22,9 35,5 21,2 4,5 0,3
26.09.2022, 20:00 25,3 18,9 26,9 4,2 0,4
26.09.2022, 21:00 42,3 8 35 4,1 0,5
26.09.2022, 22:00 88,1 4,4 24 5,3 1
26.09.2022, 23:00 102 5,2 11,7 5,1 1,2
27.09.2022, 00:00 84,8 4,7 13,2 5,6 1,2
27.09.2022, 01:00 62,7 3,2 26 5,2 0,8
27.09.2022, 02:00 37,2 4,2 29,7 4,6 0,6
27.09.2022, 03:00 35,5 5,1 26,4 4,7 0,5
27.09.2022, 04:00 47,2 2,5 23,1 6,2 0,7
27.09.2022, 05:00 47 2,1 19,7 5 0,7
27.09.2022, 06:00 44,2 2,5 12,6 5,2 0,7
27.09.2022, 07:00 40,4 2,5 7,7 5,4 0,8
27.09.2022, 08:00 54,4 2,6 10,5 5,3 0,8
27.09.2022, 09:00 37,2 5 17,4 5,3 0,6
27.09.2022, 10:00 22,7 12,9 24,9 2,8 0,4
27.09.2022, 11:00 20,4 30,3 20,2 5,6 0,3
27.09.2022, 12:00 15,1 39,1 16,1 7,6 0,3
27.09.2022, 13:00 17,7 52,8 11,8 6,1 0,2
27.09.2022, 14:00 19,4 50,4 13,4 7,2 0,2
27.09.2022, 15:00 20,9 44,5 16,4 6,8 0,3
27.09.2022, 16:00 15,1 57,4 11,3 6,2 0,2
27.09.2022, 17:00 6,8 57,8 11,5 4,9 0,2
27.09.2022, 18:00 11,7 37,2 20,8 10,1 0,2
27.09.2022, 19:00 20,3 18,1 27,5 5,8 0,3
27.09.2022, 20:00 29,2 13,6 27,3 5,6 0,4
27.09.2022, 21:00 24,9 11,3 28,1 6,1 0,4
27.09.2022, 22:00 22,6 15,8 27,9 13,2 0,3
27.09.2022, 23:00 18 20,1 20,4 11,1 0,3
28.09.2022, 00:00 9,6 20,5 16,4 10,7 0,2
28.09.2022, 01:00 16,9 19,5 15 6,5 0,2
28.09.2022, 02:00 17,6 16,7 10,5 6,1 0,3
28.09.2022, 03:00 19,1 14,7 12,5 5,7 0,3
28.09.2022, 04:00 12,1 24,5 10,8 5,9 0,2
28.09.2022, 05:00 19,2 19,2 11,3 5,6 0,2
28.09.2022, 06:00 17,8 11,4 21,2 8,6 0,2
28.09.2022, 07:00 15,2 13,4 18,7 7,2 0,2
28.09.2022, 08:00 12,9 9,4 18,8 5,8 0,2
28.09.2022, 09:00 19,1 19,2 20,3 6,7 0,2
28.09.2022, 10:00 12,2 29,3 14,8 4,3 0,2
28.09.2022, 11:00 39,3 8,9 8,4 0,2
28.09.2022, 12:00
28.09.2022, 13:00
28.09.2022, 14:00
28.09.2022, 15:00
28.09.2022, 16:00
28.09.2022, 17:00
28.09.2022, 18:00
28.09.2022, 19:00
28.09.2022, 20:00
28.09.2022, 21:00
28.09.2022, 22:00
28.09.2022, 23:00
29.09.2022, 00:00
Minimum 6,8 2,1 7,7 2,8 0,2
Maksimum 102 67,3 35 13,2 1,2
Średnia 29 21,5 19,1 5,9 0,4
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.