Dane pomiarowe tabele stacji Żywiec, ul. Kopernika 83 a - Główny inspektorat ochrony środowiska

Szczegółowe informacje o stacji: Żywiec , ul. Kopernika 83 a

Aktualna data i godzina: 2024-07-17 12:00
SlZywieKoper (Żywiec, ul. Kopernika) 2014-08-18 - 2024-07-17

Dane na wykresie wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.

Dane pomiarowe tabele stacji: Żywiec , ul. Kopernika 83 a

Dane w tabeli wyświetlają się, jeżeli na stacji prowadzone są pomiary automatyczne (1-godzinne wyniki pomiarów) przynajmniej jednego z następujących zanieczyszczeń: pył PM10, pył PM2,5, ozon (O3), dwutlenek azotu (NO2), dwutlenek siarki (SO2), benzen (C6H6), tlenek węgla (CO). Wyniki pomiarów ze stanowisk manualnych znajdują się w zakładce „Bank danych pomiarowych”.

Dane pomiarowe - wykresy i tabele
Dane pomiarowe - wykresy i tabele Żywiec , ul. Kopernika 83 a (strona 1 z 1 )
Zanieczyszczenie PM10 PM2,5 O3 NO2 SO2 C6H6 CO
Jednostka µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 µg/m3 mg/m3 µg/m3
15.07.2024, 01:00 11,2 11,5 5,3 2,4 1
15.07.2024, 02:00 11,6 8,5 4,8 2,1 1,1
15.07.2024, 03:00 16,9 6,2 4 1,8 1
15.07.2024, 04:00 15,5 5,4 4,5 1,6 0,9
15.07.2024, 05:00 23,2 7,5 3,9 1,4 0,8
15.07.2024, 06:00 17,5 11,1 4,5 1,2 0,7
15.07.2024, 07:00 21,5 8,2 4,8 1,4 0,7
15.07.2024, 08:00 18,2 8,9 4,1 1,2 0,7
15.07.2024, 09:00 24,6 6,6 4,4 1,9 0,6
15.07.2024, 10:00 18,5 15 5,8 2,4 0,9
15.07.2024, 11:00 19,1 12,7 8,4 2,7 0,7
15.07.2024, 12:00 21,3 9,1 8,4 2,6 0,8
15.07.2024, 13:00 15,3 7,1 3,4 1,5 0,6
15.07.2024, 14:00 11 5,7 2,7 4,3 0,2
15.07.2024, 15:00 10 9,5 2,9 3,3 0,9
15.07.2024, 16:00 9,9 14 2,6 3,9 0,5
15.07.2024, 17:00 17,4 10,7 3,9 4,4 1
15.07.2024, 18:00 15,7 8,2 3,5 4 0,7
15.07.2024, 19:00 15,4 6,8 2,9 4,5 0,4
15.07.2024, 20:00 16,3 4,8 4,8 4,7 0,3
15.07.2024, 21:00 27,8 7,2 10,8 5 1
15.07.2024, 22:00 22,4 7,4 12,9 5,2 1,4
15.07.2024, 23:00 24 18,2 13 4,5 5,7
16.07.2024, 00:00 21,4 16 9,5 4,4 1,5
16.07.2024, 01:00 16,8 16,8 7,7 3,9 1,2
16.07.2024, 02:00 18,4 12,4 5,9 2,7 1,2
16.07.2024, 03:00 15 9,1 5,7 2,4 1,1
16.07.2024, 04:00 12,3 7,3 6,2 2,3 0,9
16.07.2024, 05:00 16,5 5,5 5,5 2,1 0,9
16.07.2024, 06:00 21,9 6,2 8,7 2 1,5
16.07.2024, 07:00 27,7 28,3 11,5 2,2 3,5
16.07.2024, 08:00 28,2 19,5 8 2,5 0,9
16.07.2024, 09:00 24,7 14,4 10,5 3,7 1
16.07.2024, 10:00 25,2 16,2 7,4 3,1 1,1
16.07.2024, 11:00 27,4 17,9 5,7 3 4,4
16.07.2024, 12:00 28,1 14,7 3,8 3,2 0,5
16.07.2024, 13:00 34,8 16,4 3,9 3,5 0,4
16.07.2024, 14:00 25,1 12,8 3,7 3,5 0,4
16.07.2024, 15:00 37,6 16,6 5,1 3,7 0,3
16.07.2024, 16:00 26,6 11,7 5,8 3,8 0,3
16.07.2024, 17:00 19,1 8,8 5,1 3,7 0,3
16.07.2024, 18:00 16,7 8,6 5,6 3,6 0,3
16.07.2024, 19:00 22,3 11,3 6 3,9 0,3
16.07.2024, 20:00 29,6 17,9 6,5 4 0,5
16.07.2024, 21:00 28,6 12,6 8,3 4,1 3,9
16.07.2024, 22:00 26,6 16,5 9,7 4,1 1,3
16.07.2024, 23:00 27,4 35,1 15,1 4 1,8
17.07.2024, 00:00 27 23,9 8,8 3,6 1,5
17.07.2024, 01:00 28,3 17,1 5,4 3,5 0,9
17.07.2024, 02:00 25,3 12,1 4,6 3,6 0,8
17.07.2024, 03:00 25,6 9,9 4,9 3,4 0,9
17.07.2024, 04:00 20,1 9,3 4,4 3,4 0,6
17.07.2024, 05:00 21,3 6,8 5,7 3,1 0,6
17.07.2024, 06:00 16,4 9,9 8,5 3,3 3,4
17.07.2024, 07:00 25,3 21,6 9,1 3,2 0,9
17.07.2024, 08:00 25,4 15,7 7,7 3,3 1,1
17.07.2024, 09:00 25,1 11,6 6,5 3,8 0,7
17.07.2024, 10:00 18,8 8,3 9,6 4,5 0,6
17.07.2024, 11:00 9,3 5,7 0,7
17.07.2024, 12:00
17.07.2024, 13:00
17.07.2024, 14:00
17.07.2024, 15:00
17.07.2024, 16:00
17.07.2024, 17:00
17.07.2024, 18:00
17.07.2024, 19:00
17.07.2024, 20:00
17.07.2024, 21:00
17.07.2024, 22:00
17.07.2024, 23:00
18.07.2024, 00:00
Minimum 9,9 4,8 2,6 1,2 0,2
Maksimum 37,6 35,1 15,1 5,7 5,7
Średnia 21,4 12,2 6,5 3,3 1,1
Klauzula informująca o udzieleniu dostępu do danych niezweryfikowanych

Mapa danych bieżących prezentuje dane wyłącznie z automatycznych stacji pomiarowych (wyniki 1-godzinne). Dane ze stanowisk manualnych (24-godzinne) dostępne są w "Banku danych pomiarowych". Wyniki pomiarów dostępne w module "Bieżące dane pomiarowe" udostępniane są w czasie lokalnym, natomiast wyniki pomiarów dostępne w module "Bank danych pomiarowych" udostępniane są w czasie CET. Dane podlegają weryfikacji i mogą ulec zmianie.

Korzystając z danych, informacji i materiałów zawartych na niniejszej stronie, akceptują Państwo Zasady korzystania z informacji udostępnianych w serwisie.