Główny inspektorat ochrony środowiska
Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy krajowe

Prognozy są dostępne w terminie od 28 marca do 30 września.