Główny inspektorat ochrony środowiska
Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza - prognozy wojewódzkie