Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczen


Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.10.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.10.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 18.10.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 12.09.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 12.09.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla ozonu w dniu 12.09.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego (1 ng/m3) dla benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w 2...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (20 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu z...
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2023 r.

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2023 r.

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 03.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 02.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2023 r.

Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2023 r.

Więcej Powiadomienia o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2023 r.
Więcej o: Aktualizacja - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03....

Aktualizacja - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03....

Więcej Aktualizacja - powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03....
Więcej o:  Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03.2023 r.

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03.2023 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu w dniu 01-02.03.2023 r.
Więcej o: Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2023 rok.

Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2023 rok.

Więcej Powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego (40 µg/m3) dla NO2 w powietrzu za 2023 rok.