Główny inspektorat ochrony środowiska
Przekroczenia i ryzyko przekroczeń


Więcej o: Powiadomienia o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 i średniorocznego poziomu docelowego ...

Powiadomienia o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 i średniorocznego poziomu docelowego ...

Więcej Powiadomienia o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5 i średniorocznego poziomu docelowego ...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego poziomu docelowego d...

Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego poziomu docelowego d...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 i średniorocznego poziomu docelowego d...
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 i średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu ...

Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 i średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu ...

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczeń: średniorocznego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 i średniodobowego poziomu dopuszczalnego dla pyłu ...
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.03.2022 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 23.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 22.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w dniu 21.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w dniu 21.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu PM10 w dniu 21.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 19.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 19.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 19.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 15.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 15.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 w dniu 15.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 13.03.2022 r.

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 13.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i ryzyku dalszych przekroczeń dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 13.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 12.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 02.03.2022 r.
Więcej o: Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2022 r.

Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2022 r.

Więcej Powiadomienie o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 01.03.2022 r.