Główny inspektorat ochrony środowiska
Zdjęcie główne informacji regionalnych
Województwo mazowieckie

Województwo mazowieckie

Departament Monitoringu Środowiska
Al. Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa
e-mail: sekretariatdm@gios.gov.pl, tel: 22 574 27 00

Bieżące dane pomiarowe

Aktualne wyniki pomiarów ze stacji zlokalizowanych w województwie, odświeżane na bieżąco

Prognozy zanieczyszczeń powietrza

Prognozy zanieczyszczeń powietrza w województwie mazowieckim

Ostrzeżenia

Informacje o niedawnych wysokich stężeniach zanieczyszczeń powietrza

Stacje monitoringu jakości powietrza

Mapa stacji monitoringu jakości powietrza w województwie mazowieckim

Publikacje

Publikacje urzędowe oraz prace wykonane na zlecenie GIOŚ dotyczące województwa mazowieckiego