Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 02.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego (150 µg/m³) i poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło na terenie miasta Starachowice w dniu 01.03.2023 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu alarmowego w dniu 02.03.2023 r. obejmuje powiat starachowicki.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania w dniu 02.03.2023 r. obejmuje: miasto Kielce, powiat kielecki, powiat włoszczowski.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.