Główny inspektorat ochrony środowiska
Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 z dnia 03.03.2023 r.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Kielcach informuje o wystąpieniu przekroczenia poziomu informowania oraz ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m³) dla pyłu zawieszonego PM10.

Przekroczenie poziomu informowania wystąpiło w mieście Starachowice, zachodniej części miasta Kielce oraz południowo-zachodniej części powiatu kieleckiego w dniu 02.03.2023 r.

Prognozowane przekroczenie poziomu informowania w dniu 03.03.2023 r. obejmuje miasto Kielce i powiat kielecki.

Treść komunikatu dostępna jest w zamieszczonym poniżej pliku do pobrania.