Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 15.03.2023 r. o godz. 15:00 awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej została usunięta.

Bieżące dane pomiarowe znajdują się na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.