Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej

Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej

Więcej Prace serwisowe na stacjach w Pińczowie przy ul. 1 Maja i Kazimierzy Wielkiej przy ul. Szkolnej
Więcej o: Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej

Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej

Więcej Prace serwisowe na stacjach w Kielcach przy ul. Targowej oraz przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowiono publikację wyników pomiarów pyłu zawieszonego PM10 ze stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wstrzymanie automatycznego pomiaru pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Wznowienie pomiarów zanieczyszczeń powietrza na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów zanieczyszczeń powietrza na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów zanieczyszczeń powietrza na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Przywrócono pomiary NO2, NO, NOx na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Przywrócono pomiary NO2, NO, NOx na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Przywrócono pomiary NO2, NO, NOx na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej
Więcej o: Awaria analizatorów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria analizatorów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria analizatorów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Targowej

Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Awaria łączności na stacji pomiarowej w Kielcach przy ul. Targowej

Awaria łączności na stacji pomiarowej w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Awaria łączności na stacji pomiarowej w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Wznowienie pomiarów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej