Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej