Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Awaria miernika tlenku węgla na stacji w Połańcu (SkPolaRuszcz)

Awaria miernika tlenku węgla na stacji w Połańcu (SkPolaRuszcz)

Więcej Awaria miernika tlenku węgla na stacji w Połańcu (SkPolaRuszcz)
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej (SkKielWarsz1)
Więcej o: Awaria miernika dwutlenku siarki na stacji w Nowinach (SkNowiParkow)

Awaria miernika dwutlenku siarki na stacji w Nowinach (SkNowiParkow)

Więcej Awaria miernika dwutlenku siarki na stacji w Nowinach (SkNowiParkow)
Więcej o: Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Awaria miernika pyłu PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Awaria miernika pyłu PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Awaria miernika pyłu PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne

Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne

Więcej Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów zanieczyszczeń powietrza - problemy techniczne
Więcej o: Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Wznowienie pomiarów ozonu na stacji w Gołuchowie