Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki oraz tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki oraz tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Wznowienie pomiarów dwutlenku siarki oraz tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Wznowienie pomiarów na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Wznowienie pomiarów na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Wznowienie pomiarów na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Awaria mierników tlenków azotu oraz dwutlenku siarki na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria mierników tlenków azotu oraz dwutlenku siarki na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria mierników tlenków azotu oraz dwutlenku siarki na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria zasilania na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria zasilania na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria zasilania na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej 108
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenków azotu oraz tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Wznowienie pomiarów tlenków azotu oraz tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Wznowienie pomiarów tlenków azotu oraz tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Wznowienie pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Wznowienie pomiarów pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Awaria mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej