Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Przywrócenie łączności ze stacją w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria łączności na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria mierników tlenków azotu i tlenku węgla na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Przerwa w publikowaniu wyników ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Awaria miernika CO na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Przerwa w wykonywaniu pomiarów tlenków azotu i ozonu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Przerwa w wykonywaniu pomiarów tlenków azotu i ozonu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Przerwa w wykonywaniu pomiarów tlenków azotu i ozonu na stacji w Kielcach przy ul. Targowej
Więcej o: Awaria analizatorów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Awaria analizatorów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Awaria analizatorów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Przerwa w wykonywaniu pomiarów CO na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Przerwa w wykonywaniu pomiarów CO na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej

Więcej Przerwa w wykonywaniu pomiarów CO na stacji w Kielcach przy ul. Warszawskiej