Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu

Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu

Więcej Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów tlenków azotu ze stacji w Połańcu
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Więcej Wznowienie pomiarów tlenku węgla na stacji komunikacyjnej w Kielcach
Więcej o: Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach

Więcej Awaria mierników na stacji komunikacyjnej w Kielcach
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu

Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu

Więcej Wznowienie pomiarów tlenku węgla oraz tlenków azotu na stacji w Połańcu
Więcej o: Awaria mierników na stacji w Połańcu

Awaria mierników na stacji w Połańcu

Więcej Awaria mierników na stacji w Połańcu
Więcej o: Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie

Więcej Awaria miernika ozonu na stacji w Gołuchowie
Więcej o: Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza

Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza

Więcej Problemy techniczne dot. prezentacji bieżących danych pomiarowych na stronach wojewódzkich portalu Jakość Powietrza
Więcej o: Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Połańcu

Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Połańcu

Więcej Przywrócono łączność ze stacją monitoringu powietrza w Połańcu
Więcej o: Wyłączenie stacji monitoringu powietrza w Małogoszczu z powodu rozbudowy Przedszkola

Wyłączenie stacji monitoringu powietrza w Małogoszczu z powodu rozbudowy Przedszkola

Więcej Wyłączenie stacji monitoringu powietrza w Małogoszczu z powodu rozbudowy Przedszkola
Więcej o: Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Połańcu

Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Połańcu

Więcej Brak łączności ze stacją pomiarową jakości powietrza w Połańcu
Więcej o: Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu ze stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu ze stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Więcej Przerwa w dostępie do bieżących wyników pomiarów dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu ze stacji w Kielcach przy ul. Targowej