Główny inspektorat ochrony środowiska
Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji w Polańcu przy ul. Ruszczańskiej

Informujemy, że w dniu 23.01.2024 r. awaria miernika pyłu zawieszonego i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej została usunięta.

Bieżące wyniki pomiarów dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.