Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Zakończenie prac serwisowych na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Zakończenie prac serwisowych na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Zakończenie prac serwisowych na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Prace serwisowe na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Prace serwisowe na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Prace serwisowe na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Wznowienie pomiarów benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej

Więcej Awaria miernika benzenu na stacji w Starachowicach przy ul. Złotej
Więcej o: Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej