Główny inspektorat ochrony środowiska
Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej

Informujemy, że w dniu 10.01.2024 r. od godz. 14:00 wystąpiła awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 na stacji w Kielcach przy ul. Targowej.

Wznowienie pomiarów nastąpi po usunięciu awarii.

Jakość powietrza w mieście Kielce można na bieżąco śledzić na podstawie pozostałych automatycznych stacji pomiarowych zlokalizowanych przy ul. Jurajskiej oraz przy ul. Warszawskiej 108.

Wyniki pomiarów z ww. stacji dostępne są na Portalu Jakość Powietrza GIOŚ.

Przepraszamy za utrudnienia.