Główny inspektorat ochrony środowiska
Komunikaty techniczne


Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Serwis mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Serwis mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego

Więcej Serwis mierników pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 na stacji we Włoszczowie przy ul. Kilińskiego
Więcej o: Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Przerwa w publikowaniu wyników pomiarów ze stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Wznowienie pomiarów tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej

Więcej Awaria miernika pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Kielcach przy ul. Jurajskiej
Więcej o: Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria miernika tlenków azotu na stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Wznowienie transmisji danych pomiarowych ze stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej i Nowinach przy ul. Parkowej

Wznowienie transmisji danych pomiarowych ze stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej i Nowinach przy ul. Parkowej

Więcej Wznowienie transmisji danych pomiarowych ze stacji w Małogoszczu przy ul. Słonecznej i Nowinach przy ul. Parkowej
Więcej o: Awaria systemu łączności na stacjach w Nowinach przy ul. Parkowej i Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Awaria systemu łączności na stacjach w Nowinach przy ul. Parkowej i Małogoszczu przy ul. Słonecznej

Więcej Awaria systemu łączności na stacjach w Nowinach przy ul. Parkowej i Małogoszczu przy ul. Słonecznej
Więcej o: Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej

Więcej Wznowienie pomiarów pyłu zawieszonego PM10 na stacji w Połańcu przy ul. Ruszczańskiej